BEGRAVNINGSVERKSAMHET

Välkommen till begravningsverksamheten i Rogberga-Öggestorps församling!

Visst är det vackert på en kyrkogård? Alla träd och växter som skiftar i olika nyanser. Kontrasten mellan allt nytt och grönskande och de vackra evigt bestående gravstenarna – kontrasternas skönhet.
 
Här i Rogberga-Öggestorps församling sköts kyrkogårdarna av våra kyrkovaktmästare. Med hjälp av deras gedigna kunskap, gröna fingrar och skicklighet i sitt yrkesutövande har vi två mycket vackra kyrkogårdar. 
Rogberga kyrkogård som ligger på slätten med utsikt ner över dalen mot Huskvarna/Jönköping samt Öggestorp kyrkogård med vacker utsikt över Stensjön.
 
Förutom praktiskt arbete ute på kyrkogårdarna så ska det även skötas administrativt. På pastorsexpeditionen arbetar vi med att digitalisera vår gravbok. När vi är klara kommer all information om våra gravar att finnas där – gravsatta, gravrättsinnehavare, anhöriga till gravsatta, gravanordning, karta, foton, fakturering, gravskötsel mm.

På vår hemsida finner du det som du behöver veta om någon närstående dör och vad som gäller vid begravning.

Kontakt: Expeditionen 036-39 06 80, måndag, tisdag och torsdag kl.10-12 samt onsdag 13-15

tenhult@svenskakyrkan.se

Blommor efter begravning ligger kvar på graven i minst 10 dagar. Därefter ser våra kyrkogårdsvaktmästare till att plocka bort för att hålla kyrkogården vacker.