Foto: IKON

KONFIRMATION

Ny grupp kommer att starta hösten 2023 för dig som då går i årskurs 8. 

Konfirmandtiden brukar beskrivas som ett minne för livet – en milstolpe – då de stora frågorna om tro och liv får stå i centrum, men kanske allra främst ett bestående minne av stark gemenskap, nya vänner, många skratt och din egen upplevelse av Gud.

Konfirmandträffarna innehåller undervisning, samtal och andakter. Vi kommer samtala kring många olika frågor: vem är jag, vem är Gud, vad är kristen tro och vad kan tro betyda för oss människor som lever på 2000-talet, samt mycket, mycket mera! Dina egna frågor och funderingar är självklart väldigt viktiga.

Vi träffas regelbundet i Kyrkans hus, Tenhult varannan onsdag klockan 16.30-19.00. Drop-in mellis från 16.00

Läger kommer att erbjudas.

Att vara delaktig i kyrkans gudstjänstliv är också en del av konfirmandtiden, därför deltar och medverkar vi även i ett antal gudstjänster.

Den avslutande högtiden gudstjänst med konfirmationen blir maj 2024. Den gudstjänsten formar konfirmander och ledare tillsammans. Det ingår bland annat en predikan som kan innehålla dramatisering, sång, musik, film, målade bilder osv. beroende på vad konfirmanderna är intresserade av och väljer.

För att delta i konfirmationsundervisning behöver du inte vara döpt men om du vill konfirmera dig måste du vara döpt och tillhöra Svenska kyrkan.

Hela konfirmandverksamheten är kostnadsfri.

Välkommen!

Greger och Sophie

 

Har du frågor kontakta oss gärna:

Sophie Torrealba, församlingsassistent, 070 649 25 82 sophie.torrealba@svenskakyrkan.se

 

 

Det finns ingen övre gräns för konfirmation. Vi erbjuder möjligheter till samtal enskilt med präst eller i grupp tillsammans med andra. Dessa samtal kan så småningom mynna ut i en önskan att bli döpt eller konfirmerad.

Kontakta kyrkans expedition 036 39 06 80 om du är intresserad.