Begravningsceremonin

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet, men alla sörjer på sitt eget sätt och anhöriga kan välja att avstå från en ceremoni. En kristen begravning brukar äga rum i en kyrka eller ett kapell. Den kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning alternativt om man själv fritt vill utforma akten.

Länk till borgerliga begravningsförrättare hittar du på Jönköpings Stads hemsida, www.jonkoping.se 

Bårtäcken
Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Vid kistbegravning tas bårtäcket sedan av. 
Vi har eget bårtäcke för utlåning. Detta kan du boka på pastorsexpeditionen.
 
Gravsättning
Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven. Gravsättning av kista kan ske i samband med begravningsakten. En urna gravsätts normalt några veckor senare.
Gravsättning kan ske med en kort andakt för de anhöriga eller genom kyrkans försorg utan anhörigas närvaro.
 
Ordna begravningen själv
Här finns en checklista på vad du som närstående kan göra själv. Kyrkogårdsförvaltningen och begravningsbyråerna kan ge ytterligare information.
Ordna begravning på egen hand (pdf) (kommer inom kort att finnas på hemsidan).
Länk till borgerliga begravningsförrättare på Jönköpings Stads hemsida, www.jonkoping.se 
Begravningskostnader
Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. De finansieras genom en begravningsavgift som alla betalar via skatten. 

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
– Förvaring av stoftet fram till begravningen
– Transport från bårhus till begravning inom församlingen
– Kapell eller annan ceremonilokal för begravningsceremoni
– Kremering
– Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
– Gravplats i 25 år
 
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för:
– Präst från Svenska kyrkan
– Församlingskyrka
– Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
– Processionsbärning av kistan
– Församlingslokal för samkväm (kostnadsfritt för församlingsmedlemmar)
 
Dödsboet betalar:
– Kista och eventuell urna
– Svepningsarbete
– Transport till bårhus
– Extra musik och sång
– Dödsannons
– Blommor
– Förtäring vid begravning eller minnesstund
– Gravsten
– Bouppteckningskostnader
– Begravningsbyrå
  
Begravningslagen & Begravningsförordningen
Länk till  Begravningslagen och Begravningsförordningen.

Begravningsombud
Svenska kyrkan är ansvarig för begravningsverksamheten i Rogberga-Öggestorp.
Länsstyrelsen utser ombud med uppgift att följa kyrkogårdsförvaltningens verksamhet och yttra sig över kyrkofullmäktiges beslut om begravningsavgiftens storlek varje år.
 
Länk till begravningsombud på Jönköpings Stads hemsida, www.jonkoping.se