Utrustning i våra lokaler

Information till gästande musiker och sällskap.

Rogberga kyrka

Rogberga kyrka är en kyrka med fin akustik för sång och kör. Det finns en stor läktarorgel, en liten kororgel samt en fin liten yamahaflygel. Det finns två bra solomickar, samt möjlighet att koppla in flera kör/instrumentmickar. Tar du med dig linebox så finns det möjlighet att koppla in en gitarr eller elpiano. Som i många stora kyrkor så kan trumset vara svårt att få till rent ljudmässigt i Rogberga, då det är stor efterklang i rummet.

Tillandzgården

Tillandzgården är en samlingslokal i anslutning till Rogberga kyrka. Här finns det ett par mickar för tal och solosång, samt ett akustiskt piano. Här finns även en projektor om man vill visa bilder eller film.

Öggestorps kyrka

Här finns en stor läktarorgel, en digital kororgel samt ett akustiskt yamahapiano. Det finns två bra solomickar, samt möjlighet att koppla in fler kör/instrumentmickar. Tar du med dig en linebox så finns det möjlighet att koppla in en gitarr eller elpiano. Öggestorps kyrka är en kyrka som är lätt att musicera i. Det är inte så lång efterklang som det kan vara i stora kyrkor.

Kyrkans Hus

I kapellet i kyrkans hus finns det en enmanualig orgel och ett jättefint yamahapiano. Här finns det två solomickar, och tar du med dig linebox så finns det möjlighet att koppla in en gitarr eller elpiano. Här finns även en projektor om man vill visa bilder eller film, både i samlingssalen och i kapellet.