Vid dödsfall

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen, ställs vi inför en rad praktiska saker att lösa. Vår hemsida innehåller de råd som du kan behöva längs med vägen. Du är alltid varmt välkommen till oss med dina frågor.

Sjukhuset eller räddningstjänsten (vid en olycka) ombesörjer att kroppen kommer till bårhuset. Om den avlidne befinner sig i hemmet eller på servicehus ombesörjer dödsboet att transport sker till bårhuset exempelvis av en begravningsbyrå. Planera sedan begravning och gravsättning tillsammans.

Här (och i broschyren Råd vid begravning) finns svar på många av de frågor du möter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.

Dödsbevis
Oavsett var döden inträffar, ska en läkare utfärda ett dödsbevis och skicka till det lokala skattekontoret. Skattekontoret utfärdar då ett intyg om att gravsättning/kremering kan ske.
 
Viktiga kontakter
Börja alltid med att kontakta den församling som den avlidne tillhörde.
Du kan välja att sköta alla praktiska frågor själv eller  att anlita en begravningsbyrå. Om du vill sköta allting själv finns en checklista - "Ordna begravning på egen hand". om du väljer att anlita en begravningsbyrå är det dödsboet som står för kostnaderna.

Boka tid och plats för begravningen och begravningsförrättare. Jönköpings stad tillhandahåller borgerliga begravningsförrättare. Gå in på www.jonkoping.se och sök på begravningsförrättare. Här finner du våra borgeliga begravningsförrättare om du vill välja en borgerlig begravning.

Tillsammans med oss väljer du sedan en gravplats. Vi kan visa dig möjliga alternativ. Läs mer om detta under gravrätt.
 
Egna önskemål
Tänk alltid på att det är den avlidnes önskemål om begravning och gravsättning som i första hand ska gälla.

Fundera redan nu över dina egna eventuella önskemål. Skriv ner och förvara handlingarna så att de är tillgängliga för anhöriga. Tala gärna med kyrkogårdsförvaltningen, din församling eller en begravningsbyrå om vad du bör tänka på. Hos oss finns en folder där du kan fylla i dina önskemål.