Gravskötsel

De flesta av oss alla vill nog ha en välvårdad gravplats. Kanske med lite blommor under våren och sommaren och granris på hösten. Man vill att anhöriga som har gått bort ska ha det fint på sin sista viloplats, men ibland kan det vara svårt att ordna med skötsel själv. Man kanske har svårt att ta sig till kyrkogården eller kanske bor på annan ort. Om du inte orkar sköta din grav – låt oss hjälpa dig. Vi finns ändå på plats och sköter de allmänna ytorna samt mer än 350 gravar.

Varje vår och sommar planterar vi blommor på alla gravar med gravskötselavtal och till allhelgonahelgen täcks gravarna med granris. Vi ser till att gravplatsen är i gott skick. Vi klipper gräs, fyller på grus, gödslar och rensar ogräs. På båda kyrkogårdarna finns även ett bevattningssystem som vattnar större delen av kyrkogården nattetid. Vid torrperioder sker även vattning dagtid.
 
Priser för gravskötsel (till och med 221231)

Är du intresserad av att ha ett gravskötselavtal till din gravrätt – kontakta kyrkogårdsföreståndare Dan Lundstedt  036 39 05 92 eller 070 649 25 63 eller mejla tenhult@svenskakyrkan.se