Foto: Emilia Lindstrand

Kyrkomusiker

Maria är kantor i Ljungarums kyrka, Jönköpings församling.

Jag gillar att vi brinner så mycket för gudstjänsten, att vi verkligen satsar på gudstjänstglädje och delaktighet

Maria är en engagerad körledare, en glad och engagerad medarbetare och ett hjärta för gudstjänsten. Maria tycker själv att hon har världens bästa jobb: meningsfulla arbetsuppgifter, mycket energi och ett gott arbetslag som tillvaratar kompetens och olikheter.

Elever, gudstjänster, barnkörer och körproejkt fyller Marias arbetstid till bredden. 

- Det är väldigt roligt, nästan varje dag! Jag får jobba med musik, som ju är mitt största intresse, jag får träffa en massa härliga människor och jag får dessutom jobba med min tro och vara kyrkoarbetare. Det är lyxigt!

- Gudstjänsten är det jag jobbar inför hela tiden, det är fokus! Att få jobba med körerna ger så otroligt mycket energi, både barn- och vuxenkörerna, berättar Maria som nu har fyra körer: två barnkörer, en ungdomskör och en vuxenkör. Ett 90-tal sångare totalt. Dessutom ökar antalet sångare i vuxenkören markant vid de körprojekt Maria gör en gång per år. Musik av Coldplay, Laleh, Aviici och några fler har byggt mässor som lockat många, och många nya besökare, till kyrkan. Senast byggde mässan på Aviicis musik och folk fick vända i dörren, då platserna snabbt gick åt trots att mässan firades två gånger. Det fick bli ytterligare två extra-insatta och överfulla gudstjänster.

- Vi behöver inte vara rädda för ny och annan musik. Gud är lika närvarande i Aviici-mässan som i en vanlig högmässa. Så länge vi är kristuscentrerade behöver vi inte vara rädda. Vi har valt att fira mässa varje gång, det finns en poäng i det! Och det kommer många till kyrkan som inte annars hittar hit!

Att Maria brinner för delakitghet i gudstjänsten märks nästan varje söndag. Hon ber prästens man att ta med gitarren, ger församlingspedagogen ansvar för bas och djembetrumma, får bänknötare att sjunga kyriets verser i micken, får sina musikelever att sjunga solosånger m.m.

- Jag vill gärna att varje gudstjänst ska ha något extra, något lite mer än det nödvändigaste. Och hittills har det lyckats bra. Det är också härligt när vi gör det där lilla extra med psalmer och församlingssång, utöver fina solosånger. Det hjälper självklart att hela arbetslaget brinner för att göra fler delaktiga i gudstjänsten: konfirmander, ungdomar, gudstjänstvärdar, barn. Det är något vi gör tillsammans!

Varför ska någon bli kyrkomusiker?

- Det är ett fantastiskt roligt jobb, där du får jobba med ditt stora intresse och du får göra det i kyrkan. För mig är min kristna tro väldigt viktig och därför är det stort att få jobba här. Musiken är ju en väg in i kyrkan för många, och i mitt jobb får jag hjälpa människor närmare Gud. Där inte orden når fram kan musiken nå fram. Mitt jobb känns meningsfullt, jag får komma med glädje, hopp och tröst med hjälp av musik.

Vill du bli kyrkomusiker?

Så här ser utbildningen ut:

  • Fackutbildning i kyrkomusik
  • Åtta veckors praktik i församling
  • Delta i Mötesplats mellan stift och student (MSS)
  • Pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

 

Ta kontakt med rekryterare om du vill veta mer! Läs mer om att bli kyrkomusiker här.

körsång och musik

Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet. Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats. Växjö stiftskansli kan stödja församlingars arbete med körsång och musik. Hör gärna av dig!

  • Växa är ett kyrkomusikaliskt kompetenscentrum, ett samarbete mellan stiftsorganisationen och Oskarshamns folkhögskola som ordnar fortbildning för kyrkomusiker
  • Växjö stifts kyrkosångsförbund ordnar kurser, läger och konserter för körledare och körer
  • Nätverk för kyrkomusiker som undervisar i orgel inspirerar, fortbildar och skapar mötesplats för de kyrkomusiker som undervisar i orgel och deras elever

Din uppgift

I kyrkan behövs ideella, anställda och förtroendevalda. Jin är kyrkoherde i Barnarp-Ödestugu församling.

Församlingens liv

Sång och musik är en del av församlingens liv.