Klimat och skapelse

Att vara kyrka är att värna hela skapelsen och allt levande, det ingår i vårt uppdrag och har en stark grund i den kristna tron. Svenska kyrkan bedriver därför ett aktivt och omfattande arbete inom klimat, miljö och hållbarhet. Växjö stift är en del av detta och främjar och stöttar församlingar och pastorats eget miljö- och klimatarbete.

Att möta klimatkrisen kräver både inre samling och yttre handling. Nödläget gör att vi behöver rannsaka vårt sätt att leva.

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut?

Färdplan för klimatet

Svenska kyrkan har gemensamt enats kring Färdplan för klimatet som beskriver hur kyrkan på alla nivåer ska arbeta för att möta klimatkrisen.

En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbarhetsportalen

På hållbarhetsportalen finns stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling. Här hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Andakt i skapelsetid

Skapelsetid (Season of creation) är ett gemensamt, ekumeniskt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.

Ett tåg åker i skogsmiljö.

Stiftskansliets miljödiplomering

2004 började stiftskansliet i Växjö arbeta med Svenska kyrkans miljödiplomering och under 2005 fick vi diplom för avklarad fas ett. 2008 blev kansliet godkända för fas två och 2016 uppnåddes den högsta nivån, fas tre.

Har du frågor om Växjö stifts klimatarbete?

Välkommen att höra av dig till: