Några män tänder ljus i en ljusbärare. En av dem håller en bebis i famnen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ekumenik och internationellt engagemang

Jesu bön att alla hans lärjungar ska bli ett genomsyrar Svenska kyrkan på alla nivåer, och här i Växjö stift arbetar ideella och anställda för kristen enhet både i församlingar och i större sammanhang.

På många orter i stiftet finns ekumeniska råd där representanter för de olika lokala församlingarna möts för att samtala, be tillsammans, utbyta erfarenheter och planera gemensamma satsningar, bland annat Böneveckan för kristen enhet som ordnas runtom i världen i januari varje år.

I en del av stiftets församlingar har arbete med flyktingmottagande och integration de senaste åren inneburit ett starkt fokus på diakoni med inslag av ekumenik och religionsmöten.

Växjö stifts och församlingarnas internationella kontakter är många och innebär förbön, vänskap, utbyten och stöd. På olika håll i stiftet finns också medarbetare som har tjänstgjort i andra länder, antingen i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar eller som utsända av Act Svenska kyrkan eller någon av dess föregångare. Många tonåringar och unga vuxna har fått möjlighet att möta troende i andra länder på församlings- eller stiftsresor eller som stipendiater i programmet Ung i den världsvida kyrkan.

Särskilda vänrelationer och utbyten har byggts upp med församlingar och stift runt om i världen.

Växjö stifts vänstift är
Costa Rica
Nordkirche, den nordtyska evangeliska kyrkan
Oxfords stift i den anglikanska kyrkan

Två personer, en vuxen kvinna och en pojke, går hand i hand mellan högar av kasserade föremål.

Act Svenska kyrkan – vi lever alla under samma himmel

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet.

Två personer står bredvid varandra vid ett lågt altare på en sandstrand. En av dem har prästkläder.

Svenska kyrkan i utlandet – för dig i alla världsdelar

Svenska kyrkan i utlandet finns för dig som är turist, utbytesstudent eller au-pair, arbetar utomlands eller av någon annan anledning vistas i ett annat land.

En del av klocktornet på S:t Nikolai-kyrkan i Greifswald fotograferat en vinterdag. Tornet är omgivet av snötäckta trädgrenar.

Vänstift

Vänskaperna med kristna i Costa Rica, norra Tyskland och England betyder mycket för Växjö stift.

Vänskapen med Nordtyska kyrkan fortsätter och förnyas

På annandag pingst undertecknades ett nytt vänavtal mellan Växjö stift och den nordtyska kyrkan – en relation som sträcker sig långt tillbaka och som har stor potential att utvecklas ännu mer.

Präst

Magnus är präst i stiftet. Tidigare arbetade han 25 år som elektriker.

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Utbytesprogram: Ung i den världsvida kyrkan

Utbytesprogrammet är för dig mellan 18 och 30 år. Dela vardagslivet, och engagera dig i kyrkan och samhället under tre månader i Filippinerna eller Tanzania.

"Vi har mycket att prata om"

Fredrik Hollertz arbetade tidigare mitt i det mångkulturella bostadsområdet Råslätt. Då gjordes denna intervju.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

"Internationellt arbete är en del av vad kyrkan är"

Marianne Slattegård är med i den internationella gruppen i Kalmar S:t Johannes församling.

Integration på riktigt i Högsby

Vi möts i församlingshemmet i Högsby. Mo Javid, hans 18-åriga dotter Kiana och kyrkoherde Jonathan Darte.

Exteriörbild av Mariakyrkan i Värmamo.

Värnamo församling går från tre stadskyrkor till två

– Om vi skulle sälja ville vi sälja till ett annat samfund, säger Lennart Persson. Vi ville att den skulle fortsätta vara kyrka.