Foto: Daniel Westergren

Andlig fördjupning

Olof pilgimsvandrade från Skövde till Kalmar.

Att vara i långvarig rörelse är en livsstil som gör mig lycklig och fri. Tack för alla kyrkogårdar som gav vila och vatten!

Olof Torbrand, Pilgrimsvandrare

Under en vecka i maj vandrade Olof Torbrand 42 mil från Skövde till Kalmar. Där skulle han se Kalmar FF spela allsvensk fotboll, men vägen dit var målet i sig, berättar Olof.

Foto: Daniel Westergren

-Omvägar förde mig till vänner och gav mig ännu mer tid att fundera, motionera och njuta av Guds natur. 

olika former av Andlig fördjupning

I de flesta församligar erbjuds undervisning i form av katekumenat, föreläsningar, bibelstudier eller annan verksamhet där livets stora frågor får rum och kristen tro kan fördjupas. För att delta i verksamheten måste du inte tillhöra en specifik församling, det kan därför vara en god idé att kika runt i ditt närområde för att se vilka former av andlig fördjupning som finns tillgänglig.

Några exempel:
Alpha

Alpha är en rad kurstillfällen som utforskar den kristna tron. Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal. Alpha finns över hela världen och alla är välkomna. Det finns på caféer och universitet, i hem och kyrkor och på massa andra platser. Ingen Alpha är den andre helt lik, men generellt så har de tre saker gemensamt: Mat, föredrag och ett gott samtal. Om du är intresserad av att veta mer om Alpha, kontakta din församling.

Befriande bibelläsning

Metoden handlar om att genom samtal och övningar gå i dialog med både texten och oss själva. I Växjö stift används metoden i olika grupper och sammanhang. Läs mer på intranätet.

Bibelläsningsplan

I kyrkoåret finns utvalda bibeltexter för varje vecka. Man kan också skapa en bibelläsningsplan genom att utgå från ett lektionarium, en plan med tips på vilka delar av Bibeln som du kan läsa varje dag. Utifrån berättelsen om Jesus liv, död och uppståndelse har kyrkan skapat en egen kalender som kallas för kyrkoåret. Varje helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter. Läs mer här.

Katekumenat

Katekumenatet är en metod för vuxenundervisning som har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Det har sina rötter i fornkyrkan och innebär att deltagaren genom samtal med andra, i sin egen takt och i flera steg ges möjlighet att utveckla en personlig tro i församlingens gemenskap. Samtalen utgår från deltagarnas frågor och erfarenheter. Under vandringen firas också gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg mot dop, dopförnyelse eller konfirmation. Små grupper om max tio personer träffas under en längre tid, kanske ett och ett halvt år. De olika stegen markeras med gudstjänster. Om du är intresserad av att veta mer om Katekumenat, kontakta din församling.

Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs är en specialkurs som vänder sig till dig som utbildar dig till präst, diakon, pedagog eller musiker, dig som är anställd i en församling, dig som är förtroendevald eller ideell medarbetare och som vill fördjupa din kunskap om Svenska kyrkans tro och liv samt reflektera över din egen tro. Kyrkans grundkurs har som syfte att ge den studerande en grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv, möjlighet till fördjupning och reflektion över sin och kyrkans tro, möjlighet att pröva sitt utbildnings- och yrkesval. I Växjö stift finns Kyrkans grundkurs på St: Sigfrids folkhögskola och på Oskarshamns folkhögskola.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring engagerar såväl kropp som själ. Du kan vandra (eller cykla) genom Växjö stift och Småland på vackra små vägar, genom pittoreska byar med ängar och hagar. Ibland går vandringen i riktiga tassemarker genom stora skogar. Ibland genom ljusa landskap med många sjöar där du kan ta dig en simtur. Njut av en kontemplatativ vandring med mening - stillhet och tystnad, lyssna på fågelsången, upplev djurlivet, kanske passerar en älg, ett rådjur eller en räv på din vandringsväg. Vandringen ger tid att fundera kring Gud och livet. ”Att vandra är att göra upptäckter med hela kroppen” har någon formulerat saken. ”Att be med fötterna” är andras erfarenhet av pilgrimsvandring. Läs mer om pilgrimslederna som finns i Växjö stift här.

Hitta din församling

Hyltebruk är en av alla församlingar i Växjö stift. Hitta din församling här.

Gudstjänst

Mässa vid diakonicentrum i Växjö.

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.