Foto: Magnus Aronson /Ikon

Tidigare biskopar

Biskopslängd Växjö stift

59. Fredrik Modéus 2015- 
58. Jan-Olof Johansson 2010-2015
57. Sven Thidevall 2006 - 2010
56. Anders Wejryd 1995 - 2006, ärkebiskop 
55. Jan Arvid Hellström 1991 – 1994, död 1994
54. Sven Lindegård 1973 – 1991, död 1994 
53. Olof Sundby 1970 – 1972, ärkebiskop, död 1996 
52. David Lindquist 1962 – 1970, död 1973 
51. Elis Malmeström 1950 – 1962, död 1977 
50. Yngve Brilioth 1938 – 1950, ärkebiskop, död 1959 
49. Samuel Stadener 1933 – 1937 
48. Edgar Reuterskiöld 1928 – 1932 
47. Ludvig Lindberg 1917 – 1928 
46. Herman Lindström 1894 – 1916 
45. Johan Andersson 1879 – 1894 
44. Henrik Gustaf Hultman 1860 – 1879 
43. Christoffer Isak Heurlin 1847 – 1860 
42. Esaias Tegnér 1824 – 1846 
41. Ludvig Mörner 1800 – 1823 
40. Olof Wallquist 1787 – 1800 
39. Olof Osander 1749 – 1787 
38. Erik Alstrin 1742 – 1748, biskop i Strängnäs, död 1762 
37. Gustaf Adolf Humble 1730 – 1741 
36. David Lund 1711 – 1729 
35. Zacharias Esberg (tillträdde ej) 1708 
34. Olaus (Erengislesson) Cavallius 1703 – 1708 
33. Samuel Wiraenius 1688 – 1703 
32. Canutus Hahn (tillträdde ej) 1687 
31. Jonas Laurentii Scarinius 1675 – 1687 
30. Johannes Baazius (den yngre) 1667 – 1675, biskop i Skara, ärkebiskop, död 1681 
29. Johannes Rudbeckius (tillträdde ej) 1667 
28. Zacharias Lundebergius 1651 – 1667 
27. Johannes Laurentii Stalenus 1649 – 1651 
26. Johannes Baazius (den äldre) 1647 – 1649  
25. Nicolaus Krokius 1632 – 1646 
24. Petrus Jonae Angermannus  1595 – 1630 
23. Nicolaus Stephani 1583 – 1595 
22. Andreas Laurentii Björnram 1576 – 1583, ärkebiskop, död 1591 
21. Nicolaus Canuti 1553 – 1576 
20. Jonas Boetii 1530 – 1542 
19. Ingemarus Petri 1494 – 1530 
18. Nicolaus Olavi (1475) – (1492) 
17. Gudmundus Nicolai 1468 – (1474) 
16. Laurentius Michaelis (1440) – (1465) 
15. Nicolaus Ragvaldi 1426 – 1438, ärkebiskop, död 1448 
14. Eskillus Torstani 1408 – 1426, död 1429 
13. Hemmingius Laurentii (1388) – (1406) 
12. Petrus Johannis Lodehat 1382 – 1386, biskop i Århus och Roskilde, död 1416 
11. Henricus Gödechini 1376 – 1381 
10. Thomas Johannis 1344 – 1376 
9. Boetius (1320) – (1343) 
8. Magnus (1294) – (1319) 
7. Boetius Haetta 1287 – 1291 
6. Ascerus (1261) – 1287 
5. Forcondus (1257) 
4. Gregorius (1241) 
3. Johannes Erengislonis (1205) 
2. Stenarus (1180) – (1192) 
1. Balduinus (1170) 

 

Namnen på biskoparna under äldre tid återges med de latinska namnformer som oftast används. Årtalen för de medeltida biskoparna står ibland inom parentes, och avser då de år från vilka belägg finnes. Årtalen anger i övrigt biskoparnas ämbetsperiod; om inte annat anges är det sista årtalet också resp. biskops dödsår. 

Superintendenter och biskopar i Kalmar stift

17. Henry William Tottie 1901 – 1913   
16. Pehr Sjöbring 1878 – 1900   
15. Paul Genberg 1852 – 1875   
14. Anders Karlsson af Kullberg 1831 – 1851   
13. Magnus Stagnelius 1808 – 1829   
12. Jöran Wallenstråle 1790 – 1807   
11. Carl Gustaf Schröder 1766 – 1789   
10. Magnus Olai Beronius 1746 – 1764, ärkebiskop, död 1775   
9. Herman Schröder 1731 – 1744   
8. Nicolaus Braun 1711 – 1729   
7. Henning Schütte 1660 – 1707   
6. Petrus Andreae Schomerus 1656 – 1660   
5. Samuel Nicolai Enander 1650 – 1656, biskop i Linköping, död 1670   
4. Nicolaus Eschilli 1627 – 1650    
3. Jonas Birgeri Rhotovius 1619 – 1626   
2. Johannes Petri Ungius 1607 – 1617   
1. Nicolaus Petri 1603 – 1606, biskop i Västerås, död 1606