Foto: Charlotte Granrot Frenberg

Jord

Mikael Axelsson och Mari Nilsson bor på en av arrendegårdarna.

Jag har vuxit in i det här livet kan man säga. Som liten var jag ute i ladugården med morsan och farsan varje dag.

Mikael Axelsson, arrendator på gården Föra 4:1

Alldeles intill den vitkalkade kyrkan i den lilla öländska byn Föra står korna i hagen och idisslar lugnt, medan septembersolen värmer behagligt. Gården här har arrenderats av familjen Axelsson sedan 1966, då Mikael Axelssons föräldrar tog över som arrendatorer.

Ungefär 130 kor finns det på gården, samt lika många rekryteringsdjur, det vill säga kalvar som ska bli mjölkkor en dag. I arrendet ingår cirka 67 hektar åker och cirka 67 hektar bete och utöver detta så arrenderar Mikael cirka 60 hektar åker av andra fastighetsägare.

Mikael Axelsson bor på gården tillsammans med sambon Mari Nilsson och två av sina tre söner. Han har också två anställda på gården, på sammanlagt lite drygt 1,5 tjänster. Mari Nilsson mjölkar lite på helgerna, sköter en del pappersarbete och tar ansvar för hushållet. Men hon har också en heltidstjänst som förskollärare.
– Jag trivs med livet här och att någon alltid är hemma. Framför allt är det möjligheten att ha djur som tilltalar mig, berättar hon.

Mikael Axelsson tilltalas av variationen i arbetet som växlar med årstiderna. Det naturnära och tjusningen i att bestämma över sig själv är också viktigt för honom. Allra bäst trivs han inne i verkstaden.
– Jag är lite som en Mulle Meck och sköter i stort sett alla reparationer på gården själv. Många gånger räcker inte tiden till för allt jag skulle vilja göra, säger Mikael.

Text tagen ur artikeln mjölkbonden fick lantbrukslivet med modersmjölken ur Kyrkans Tidning nr 35 2019 av Charlotte Granrot Frenberg.

Läs hela artikeln från Kyrkans Tidning här.

 

Jord

Växjö stift förvaltar, genom Prästlönetillgångarna, runt 5 800 hektar jordbruksmark, vilket motsvarar ca 11 600 fotbollsplaner! Inget eget jordbruk bedrivs utan marken arrenderas istället ut till lantbrukare.

  • 30 gårdsarranden och ca 200 sidoarrenden
  • Allt från växtodlingsgårdar till gårdar med djurhållning
  • Köper och säljer gårdar aktivt
  • Värnar om klimatet och den biologiska mångfalden genom öppna landskap

Läs mer om jord på nationell nivå.

Miljöinsatser

Ola brinner för att skapa bra miljöer för fiskar.

Kyrkoreservat

Det finns sju kyrkoreservat och ett kulturreservat i Växjö stift.

Jakt och fiske

Linus har fiskeupplåtelse och tycker om att fiska kräftor.