Prästlönetillgångarna

Prata med oss

Kontakt

Prästlönetillgångarna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förvaltningen av jordbruksmark

Svenska kyrkan förvaltar totalt 46 000 hektar jordbruksmark, men bedriver inget eget jordbruk. Istället arrenderar prästlönetillgångarna ut marken till lantbrukare eller till andra näringar.


Totalt finns 239 gårdsarrenden och nästan 1 300 sidoarrenden runtom i landet. Störst areal jordbruksmark finns i Lunds, Skara, Växjö och Linköpings stift.

Cirka 10 procent av prästlönetillgångarnas jordbruksareal brukas idag ekologiskt. Störst andel ekologiskt jordbruk finns i Uppsala, Skara och Linköpings stift.

Mark hyrs även ut till förnybar energiproduktion. Under 2016 producerades cirka 700 GWh förnybar energi – vind- och vattenkraft – på mark som hyrs ut av prästlönetillgångarna. Det motsvarade 28 000 villors årliga energianvändning.