Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Prästlönetillgångarna

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förvaltningen av jordbruksmark

Svenska kyrkan förvaltar totalt 47 000 hektar jordbruksmark, men bedriver inget eget jordbruk. Istället arrenderar vi ut marken till lantbrukare eller till andra näringar.

Totalt finns 232 gårdsarrenden och drygt 1 200 sidoarrenden runtom i landet. Störst areal jordbruksmark finns i Lunds, Skara, Växjö och Linköpings stift.

Stiften uppskattar att cirka 10 procent av prästlönetillgångarnas jordbruksareal idag brukas ekologiskt. Störst andel ekologiskt jordbruk finns i Uppsala, Skara och Linköpings stift.

Mark hyrs även ut till förnybar energiproduktion. Under 2017 producerades cirka 700 GWh förnybar energi – vind- och vattenkraft – på mark som hyrs ut av prästlönetillgångarna. Det motsvarade 28 000 villors årliga energianvändning.

Läs mer om arbetet i årsrapporten för 2017