Foto: Emilia Lindstrand

Präst

Stine Jalnefur är präst i Mönsterås Fliseryd pastorat.

Du ska bli präst om du vill göra Jesus känd, sedd och älskad!

Stine har varit engagerad i Svenska kyrkans unga sedan sin konfirmation.

– På ett bananskal fick jag åka till Costa Rica som Ung i världsvida kyrkan. Jag satt i källaren på Tonår/Svenska Kyrkans Unga och beklagade mig inför vår pedagog och sa att jag var väldigt skoltrött. Då frågade hon om jag ville åka till Costa Rica. Och jag tackade ja! Detta var 2008.

Stine åkte iväg och kom hem med en breddad syn på vad Svenska kyrkan kan vara och göra.
– I Costa Rica fick jag möta den lilla kyrkan ILCO, som var oerhört politisk just när det gällde rättvisefrågor. Tidigare hade jag sett kyrkan som ganska opolitisk. I det vardagliga församlingslivet hemma hade jag aldrig märkt av några direkta ställningstaganden eller någon tydlig riktning för större rättvisa för människor. ILCO blev en ögonöppnare för mig, att min tro och mitt engagemang för rättvisefrågor kunde kopplas ihop, berättar Stine och fortsätter:

– Jesus svar var att vi ska gå i bräschen för de fattiga, för de sårade, för de svaga. Ordet och bibeln kan ge människor modet att våga ta ställning FÖR livet och MOT det som hindrar livet. För mig blev det väldigt viktigt, att jag kan förmedla detta hopp som kan ge mod att våga bryta sig ur och loss. Något inne i mig tändes: det kanske är präst jag ska bli?

Efter det året började Stine studera teologi i Lund.
– På min första prästpraktik fick jag hålla ett riktigt griftetal på en begravning. I vanliga fall blev jag nervös och började stamma när jag skulle prata inför folk. Men när jag stod där och höll griftetalet kände jag mig för första gången helt trygg och säker i att ”det är här Gud vill att jag ska vara”. Jag ska förmedla hopp och tröst i livets alla skeden, berättar Stine men betonar också:

– Man ska inte bli präst bara för att man tycker att det är härligt att jobba med människor. Det finns många andra jobb du kan välja då: sjuksköterska, bibliotekarie, kurator. Du ska bli präst om du vill göra Jesus känd, sedd och älskad! Och du ska älska att fira gudstjänst! Att förkunna evangelium och förvalta sakramenten – det är det du är kallad och vigs till! Resten – människorna och gemenskapen - är bonus!

Stine ser stora fördelar med sitt yrkesval men hon ser också utmaningar:
– Det svåraste för mig som präst tycker jag är att jag ska räcka till för alla – alltså också för de vi inte möter i gudstjänster och verksamheter, de som rent geografiskt finns i vår församling men som vi inte når eller möter. Att ha ansvar för ALLA är både svårt och utmanande och nyttigt! säger Stine.

– En annan stor och svår sak är att göra Jesus, tron och församlingen begriplig och relevant för barn och unga. Där har vi en stor utmaning!

Stine har nu arbetat två år i Mönsterås Fliseryd pastorat. Hon är gift med Anton Jalnefur, som också arbetar som präst i församlingen. Tillsammans har de två barn och bor i församlingen där de arbetar.

- Det är lyxigt att få bo och arbeta här, att få ta med sina barn till jobbet på gudstjänst och Kyrkstök (vardagsmiddag med pyssel och andakt en kväll/vecka). Svenska kyrkan är en fantastisk arbetsplats: för du får jobba med din tro.

Så vad är det bästa med att vara präst?

– Det bästa med att vara präst är att få leda och fira gudstjänst, särskilt att fira högmässa! Det är en välsignelse att få fira gudstjänst tillsammans med människorna här. Jag blev rörd till tårar när jag ledde gudstjänst i lilla Fliseryd och fick höra de äldre damerna i kyrkbänkarna sjunga Tryggare kan ingen vara för fulla halsar. Det är ju fantastiskt att få höra, det är så den psalmen ska sjungas! Att få välsigna är också riktigt stort, jag gläds över att få välsigna församlingen, men också över hur församlingen bär och omsluter mig och hela vår familj.

Stines tips till dig som vill bli präst:

 • Om du börjat plugga till präst, sök stöd i stiftsgruppen! Om du funderar på att börja plugga, ta också då kontakt med stiftsgruppen i Lund eller Uppsala - så får du bolla dina frågor och tankar.
 • Gå i samtal med präst, våga undersöka din kallelse!
 • Hitta en prästförebild att bli inspirerad av, prata med och ställa frågor till. .
 • Ta din längtan på allvar, du kan pausa studierna lite vid behov.
 • Var tjänstebiträde! Kontakta en församling och fråga om de behöver hjälp i sommar! Sök själv upp erfarenheten!
 • Och så klart: fira gudstjänst! Är du trygg i gudstjänsten är mycket vunnet!
   

Stine har nyligen återvänt från föräldraledighet och ser fram emot att nu även vara handledare för en trainee under kommande år.

Foto: Emilia Lindstrand

vill du bli präst?

Såhär ser utbildningen ut:

 • Fackutbildning i teologi eller religionsvetenskap
 • Antagen som prästkandidat i Växjö stift
 • Åtta veckors praktik i församling
 • Delta i Mötesplats mellan stift och student (MSS)
 • Pastoralteologisk grundkurs (PG) vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
 • Pastoralteologiskt slutår vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

 

Ta kontakt med rekryterare om du vill veta mer! Läs mer om att bli präst här.

Trainee 2022-2023

Nu går det att söka traineeplats för 2022-2023!

Gudstjänst

Mässa vid diakonicentrum i Växjö.