Publikationer

Här kan du beställa böcker och publikationer som ges ut av Växjö stift.

 

Gudsrikets gränser - en bok som integrerar
Boken ska bidra till att fördjupa förståelsen kring ett engagemang för utsatta människor som flytt sina hemländer, en reflektion kring olikheter, gränser och identitet.

Ladda ned boken som pdf här.

Gudsrikets gränser som ljudbok

Vi
Boken är tänkt att användas som inspiration i arbetet med framtidsbilderna.

Textilier i helig tjänst
Boken bjuder dig att följa med på en resa i de kyrkliga textiliernas värld, från kristendomens intåg till idag. Bakgrund till boken är en skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som utfördes i Växjö stift 2008–2011. Huvudsyftet med projektet var att kartlägga vårdbehovet av stiftets textilier men tack vare inventeringen genomfördes även omfattande dokumentation av textilierna. Pris: 250 kr.

Ett levande kulturarv - kyrkogårdar i Växjö stift
Pris: 150 kr.