Budget och årsredovisning

Här hittar du information om budget och årsredovisning för Växjö stift och för prästlönetillgångar i Växjö stift.