Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut?

Det är inte för sent.

Livet på jorden är hotat. Extremväder visar att klimatkrisen är ett faktum. Forskarnas bild bekräftas av det globala nätverk som Svenska kyrkan är en del av. Torka, översvämningar och brist på sötvatten visar att grunden för vår överlevnad är skör.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 

1 Mosebok 1:1

Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. I kristen tro finns grund för hopp och handlingskraft. Också i kriser. Människan är skapad av Gud och har ett unikt uppdrag att skydda och vårda jorden. Det är inte för sent.

”Ett biskopsbrev om klimatet” förenar klimatfakta med kyrkans erfarenhet. Hur kan vi utifrån en realistisk helhetssyn skapa ett meningsfullt engagemang hos beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa? Nu är tid för hopp och handling.

I Ett biskopsbrev om klimatet beskrivs den teologiska grunden för Svenska kyrkans engagemang i miljö- och klimatfrågor och uppmaningar för att möta den klimatkris vi står i.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet