Foto: Emilia Lindstrand

Ersättning och bidrag

Kyrkoantikvarisk ersättning

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan har tagit på sig genom bestämmelserna i kulturmiljölagen. Genom Kyrkoantikvarisk ersättning bidrar hela befolkningen till den långsiktigt hållbara förvaltningen av vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Ersättningen får tilldelas kulturhistoriskt motiverade kostnader för förvaltning av egendom som är skyddad enligt 4 kap kulturmiljölagen. Med skyddad egendom som kan tilldelas ersättning avses kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier och klockstaplar. Mer om Kyrkoantikvarisk ersättning och blanketter hittar du här på intranätet. 

Kyrkounderhållsbidrag

Kyrkounderhållsbidrag är ett inomkyrkligt bidrag som kan tilldelas vård- och underhållsåtgärder på kyrkor. Bidraget kan till skillnad mot Kyrkoantikvarisk ersättning även tilldelas kyrkobyggnader som inte omfattas av tillståndsplikt genom bestämmelserna i kulturmiljölagen. Mer om Kyrkounderhållsbidrag och blanketter hittar du här på intranätet.