Pilgrimsleder

Mod att våga leva behövs i en tid av klimathot och orolighet runt om i världen och i vårt eget land. Pilgrimsvandringen erbjuder möjligheten att reflektera över och dela tankar. Genom Växjö stift går inte mindre än fem pilgrimsleder.

Pilgrimsleder i Växjöstift

Nydala Klosterområde grundades 1143 och var en gång ett stort och betydelsefullt cistercienserkloster. Nydala är än idag ett stort besöksmål med kyrka, klosterträdgård, café och guidade visningar.

Det är också mittpunkten för dig som vill pilgrimvandra i Växjö stift då de fyra pilgrimslederna Nydalaleden, Franciskusleden, Munkaleden, Västra Sigfridsleden möts här. Längre österut i stiftet hittar du Östra Sigfridsleden som sträcker sig 30 km mellan Södermöres kustlandskap till Sankt Sigfrids Källa i Källebäcksmåla.

Destination Småland hittar du samlade beskrivningar över lederna, mer information och inspiration inför din vandring. 

Pilgrimsleder i Sverige

Intresset för att pilgrimsvandra är stort och i Sverige finns över 30 pilgrimsleder. På Svenska kyrkans webbsida kan du läsa mer om pilgrimsleder och pilgrimsplatser i hela Sverige.