Foto: Emilia Lindstrand

Samtal och stöd

Familjerådgivare Tini Berg om samtidens utmaningar för modern parbildning.

Det är så mycket lättare att vända sig utåt och till sitt eget sociala flöde än att vända sig inåt, att uppriktigt och närvarande prata med den som sitter bredvid i soffan. Det kräver mod och ork.

Familjerådgivare Tini Berg uppmuntrar oss att jobba på våra relationer, våga prata med varandra och prioritera kärleken. Att fler par idag skiljer sig än håller ihop tyder på att vi inte räknar med relationens behov. Men det finns hopp!

- Att vi behöver träna vår kropp, ge den bra mat och anstränga oss för att göra ett bra jobb ser vi som självklarheter. Kärleken däremot, tror vi ska kunna sköta sig själv utan att vi behöver göra särskilt mycket för att hålla den vid liv. Men om kärleken ska hålla behöver den också prioriteras. En fungerande relation är ett arbete.

För några veckor sedan talade Tini Berg till konfirmandföräldrar om hur globalisering och digitalisering gör att vi har konstant tillgång till intryck och jämförelse. Det kan orsaka stress, en känsla av utbytbarhet, funderingar kring värde, lycka och mening.

- FOMO (fear of missing out/rädsla att gå miste om) får oss att tvivla på vad det är vi har. Vi ser i sociala medier vad andra gör och var de är och hur lyckliga de verkar.  Det är inte bara ungdomar som känner denna existentiella oro utan också vuxna, berättar Tini.

Arbetstiden delar Tini mellan familjerådgivning och föreläsningar. Hon önskar att hon hann mer av förebyggande arbete, hon ser stora behov:

- Jag skulle gärna föreläsa mer. Det känns väldigt angeläget! Om jag fick önska skulle både barn och vuxna få mer relationskunskap med sig i livet: vad är det som formar, vidmakthåller och utvecklar relationer. Och också: vilka är relationens möjligheter till mervärde.

Vad kan Svenska kyrkan bidra med?
- De existentiella frågorna: är jag älskad, finns det en mening, duger jag? De frågorna gynnar de nära relationerna eftersom de kräver att vi vänder oss inåt, mot varandra.. Där har Svenska kyrkan en stor funktion att fylla! Vi skulle kunna aktivera interna processer, väcka till eftertanke, engagemang och handling. Jag får närmre till mina egna goda sidor, när jag håller medvetenheten vid liv vad det innebär att vara människa – vilket ansvar som följer med det. Vi skulle också kunna arbeta mer med friskvård för relationer, att aktivt förebygga kriser i nära relationer.


Text tagen ur artikeln Relationers risker och möjligheter, Kyrkans Tidning nr 9 2020 av Emilia Lindstrand.

Läs hela artikeln från Kyrkans tidning här.

Samtal och stöd

I Svenska kyrkan Växjö stift finns olika sorters stöd att få. Utöver familjerådgivning finns sjukhuskyrkan, universitetspräst och häktespräst. Själavårdssamtal finns att få i din församling och på en del ställen finns meningsfull sysselsättning. Är du i akut behov av hjälp ring 112, där kan du också få prata med jourhavande präst. Är du i behov av samtal eller stöd, kontakta din församling. 

Arbete mot sexuella övergrepp

Monica Sölvesdotter Olsson och Thomas Sjöberg är kontaktpersoner.

Själavårdscentrum

Alla människor kan behöva någon att samtala med om livet och tron. Det kan vara samtal som handlar om arbetet, livet – tro och tvivel.

Integration

Koakb Al-Masuodi är integrationssamordnare i Hyltebruks pastorat.

Meningsfull sysselsättning

Anna Bertilsson är diakon i Värnamo pastorat och arbetar med Pelarsalen, en verksamhet där Svenska kyrkan samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen.

Kontakta stiftskansliet

Här hittar du kontaktuppgifter.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med?