Biskopsgården Östrabo

Här finns biskopen och stiftskansliet.

På en höjd, ett stenkast från Växjö domkyrka, ligger Östrabo och blickar ner över staden. Den ståtliga mangårdsbyggnaden uppfördes, enligt gustavianska ideal, mellan åren 1792–1796 som en representativ bostad och arbetsplats för stiftets biskop och domkapitel. Nedan kan du se en film om Östrabo samt navigera runt för att se hur det ser ut.

Filmer om Östrabo

Nu finns det nyproducerade filmer om Östrabo, flygelbyggnaderna samt historisk information om Östrabo. Du kan också se en film där biskop Fredrik berättar om hur det är att bo på Östrabo samt vilket som ärfavoritrummet.

Alla filmerna finns samlade här

Navigera på Östrabo

Biskop Fredrik

Växjö stifts biskop är Fredrik Modéus.

Kulturarv och turism

Ingmar arbetar som kyrkvaktmästare i Södra Ölands pastorat.

Saker och ting

Anna är stiftsarkivarie i Växjö stift.