Foto: Emilia Lindstrand

Symboljakten 2024

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter vattendroppar i kyrkor i Växjö stift.

Symboljakt – hittar du droppen?

I kyrkorna runt om i Växjö stift finns många föremål och symboler. Symboljakten vill uppmuntra till besök i kyrkan men framför allt till att verkligen titta och upptäcka allt som finns men också väcka nyfikenhet om vad det man ser vill förmedla. 


Det allseende ögat och ett kors förväntar du dig säkert att se men det finns mycket mer! Kanske kan du också hitta motiv som hör ihop med vatten eller någon annan symbol som känns spännande att veta mer om. Den kanske finns på kyrkporten, i måleri, som dekoration på ett föremål eller har du tittat noga på dopfunten? 

De kyrkor som ingår i symboljakten är märkta med sigillet för symboljakten i sommarkyrkobroschyren, så att du lätt kan se vilka kyrkor som deltar. I kyrkorna finns också samlarsymboler, i år vattendroppen, som du kan samla i en lädersnodd/armband. Vattendroppen finns i flera olika färger och har du tur så lyckas du samla dem alla. Till symboljakten finns också målarhäften med föremål från våra kyrkor.

Växjö stift arbetar aktivt med att lyfta fram vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Läs gärna mer i våra böcker Ett levande kulturarv, Textilier i helig tjänst och Metaller i helig tjänst!

Välkommen att upptäcka vårt gemensamma kyrkliga kulturarv! 

Broschyr med över 200 sommaröppna kyrkor

Sommarkyrkobroschyren tas fram av Växjö stiftskansli. 

I broschyren presenterar Växjö stift de kyrkor som valt att berätta att man håller kyrkdörren öppen under sommarmånaderna. Kyrkorna måste inte nödvändigtvis ha några aktiviteter men de är öppna för allmänheten. Vi presenterar även pilgrimsleder och reservat i stiftet. I sommar är många av sommarkyrkorna med i Symboljakten där besökaren kan få en vattendroppe som samlarsymbol samtidigt som de upptäcker vatten på olika sätt i kyrkomiljöerna. Dessa kyrkor är markerade med ett sigill i form av en duva. Broschyren går att beställa nedan.

Här kan du beställa broschyren!