Foto: Sara Peterson

Symboljakten 2022

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter fiskar och duvor i Växjö stift.

Symboljakt – hittar du fisken och duvan?

I kyrkorna runt om i Växjö stift finns många föremål och symboler. Symboljakten vill uppmuntra till besök i kyrkan men framförallt till att verkligen titta och upptäcka allt som finns men också väcka nyfikenhet om vad det man ser vill förmedla. 
Det allseende ögat och ett kors förväntar du dig säkert att se men det finns mycket mer. Kanske kan du också hitta en fisk, en duva eller någon annan symbol som känns spännande att veta mer om. Den kanske finns på kyrkporten, i måleri, som dekoration på ett föremål eller har du tittat noga på dopfunten? 

De kyrkor som ingår i symboljakten är märkta med sigillet för symboljakten så att du lätt kan se vilka kyrkor som deltar. I dessa kyrkor finns sigillet som klistermärke som du kan klistra in i Vägen till kyrkrike om du vill “stämpla in” ditt besök. I kyrkorna finns också symboler som du kan samla på en nyckelring. Symbolerna finns i flera olika färger och har du tur så lyckas du samla dem alla i din nyckelring. Till symboljakten finns också målarhäften med föremål från våra kyrkor.

Välkommen att upptäcka vårt gemensamma kyrkliga kulturarv! 

Växjö stift arbetar aktivt med att lyfta fram vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Läs gärna mer i våra böcker Ett levande kulturarv, Textilier i helig tjänst och Metaller i helig tjänst!

Vägen till kyrkrike

Sommarkyrkobroschyren ”Vägen till Kyrkrike” tas fram av Växjö stiftskansli. I år medverkar 191 kyrkor.

I broschyren presenterar Växjö stift de kyrkor som valt att anmäla att man håller kyrkdörren öppen under sommarmånaderna. Kyrkorna måste inte nödvändigtvis ha några aktiviteter utan det räcker att de är öppna för allmänheten. Vi presenterar även pilgrimsleder och reservat i stiftet. I sommar är många av sommarkyrkorna med i Symboljakten där besökaren kan leta efter fiskar, drakar, odjur och duvor/fåglar i kyrkomiljöerna, dessa kyrkor är markerade med ett sigill i form av en duva.

 

Här kan du beställa broschyren: