Foto: Emilia Lindstrand

Symboljakten 2021

I sommar kan du upptäcka kyrkor genom att gå på symboljakt efter drakar och duvor i Växjö stift.

Symboljakt – hittar du draken och duvan?

I kyrkorna runt om i Växjö stift finns många föremål och symboler. Symboljakten vill uppmuntra till besök i kyrkan men framförallt till att verkligen titta och upptäcka nya detaljer!

Det allseende ögat och ett kors förväntar du dig säkert att se men det finns mycket mer att upptäcka. Kanske kan du också hitta en duva, drake eller någon annan symbol. Den kanske finns på kyrkporten, i måleri, som dekoration på ett föremål, som en vindflöjel på kyrkans eller klockstapels tak, eller har du tittat noga på dopfunten?

I broschyren Vägen till kyrkrike är alla kyrkor som ingår i symboljakten märkta med en liten symbol i form av en duva och/eller drake. I dessa kyrkor finns finns samlarsymboler som du kan få trä på en nyckelring. Symbolerna finns i flera olika färger. Till symboljakten finns även två målarhäften för barn som går att ladda ner här på sidan.

Symboljakten ingår i ett större projekt med fokus på metall och metallföremål i kyrkorna. Boken Metaller i helig tjänst berättar om projektet och lyfter fram metall och metallföremålen i vårt kyrkliga kulturarv. Välkommen in!

Vägen till kyrkrike

Sommarkyrkobroschyren ”Vägen till Kyrkrike” tas fram av Växjö stiftskansli. I år medverkar 185 kyrkor.

I broschyren presenterar Växjö stift de kyrkor som valt att anmäla att man håller kyrkdörren öppen under sommarmånaderna. Kyrkorna måste inte nödvändigtvis ha några aktiviteter utan det räcker att de är öppna för allmänheten. Vi presenterar även pilgrimsleder och reservat i stiftet. I sommar är många av sommarkyrkorna med i Symboljakten där besökaren kan leta efter drakar, odjur och duvor/fåglar i kyrkomiljöerna, dessa kyrkor är markerade med en drake och/eller duva vid presentationen i broschyren.

Broschyr i pdf

Här kan du beställa broschyren:

Maria Brynielsson

Maria Brynielsson

Växjö stift

Stiftsantikvarie

Sara  Peterson

Sara Peterson

Växjö stift

Kommunikatör