Foto: Ellen Ekström

Din uppgift

I kyrkan behövs ideella, anställda och förtroendevalda. Jin är präst i Gränna-Visingsö pastorat.

Detta bär jag med mig fortfarande och det var fantastiskt, den här tilliten till att – Ni kan. Kyrkan är er plats, här får ni också vara.

Det tog tid för Jin Berglund Grennhag att erkänna för sig själv att hon var kallad till att bli präst. Hemförsamlingen, att få förtroende och möten med människor som bekräftade det hon innerst inne visste var avgörande på vägen till prästämbetet.

– När jag var barn satte mina föräldrar mig och mina syskon i söndagsskola i Månsarps kyrka där vi gick några år. Månsarps församling har betytt väldigt mycket för mig.

Efter ett uppehåll från kyrklig verksamhet var det sedan under konfirmandtiden som Jin hittade Gud igen. Kyrkans unga och att vara konfaledare blev nästa steg och stödet från församlingens medarbetare visade sig viktigt.

– Jag tror att de såg min längtan tidigare än jag ville erkänna för mig själv. Andra människor i min närhet, både vänner och familj sa det till mig men jag ville nog inte lyssna på det.

Nu är det ingen tvekan om saken att Jin har hittat rätt yrke, precis som människor i hennes omgivning påpekade innan hon själv trodde på det.

– Det är verkligen en nådens gåva att få dela livet med församlingsborna och vi livsvandrar tillsammans. Det är viktigt att det inte bara är jag som följer med på deras livsvandring utan det här är ett delande och vi gör detta tillsammans. Jag får vara med i alla de här ögonblicken som är livet, det är verkligen den största gåvan.

Text tagen ur artikeln ”De såg min längtan innan jag själv gjorde det” ur Kyrkans Tidning nr 36, 2019 av Ellen Ekström.

Läs hela artikeln från Kyrkans Tidning här.

Din uppgift

I Svenska kyrkan och i Växjö stift finns många olika former av engagemang. Det finns besökare, ideella medarbetare, förtroendevalda, anställda medarbetare såsom receptionister, vaktmästare, ekonomer, skogsarbetare och administratörer med flera. Du och dina gåvor behövs och kan göra skillnad! Kanske vill du besöka ensamma, vara hjälpledare i konfirmandgrupp, bli gudstjänstvärd eller baka till kyrkkaffet. Det finns en uppgift just för dig, där din kompetens och erfaranhet kan göra gott för andra. Hör av dig till din församling, om du vill prata vidare om ideellt engagemang.

 

Välkommen att söka din uppgift!

Framtidstro - program för kallelse och rekrytering i Växjö stift, håller just nu på att växa fram och ta form. Här kan du läsa om tänkta satsningar, om goda idéer och om frö som kan slå rot.

Lediga tjänster

I Svenska kyrkan och i Växjö stift finns många olika yrkeskategorier. Välkommen att söka din uppgift!

Ideell medarbetare

Marianne är ideell i Värnamo pastorat.

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.

Kurser och evenemang

Här presenteras kurser och evenemang som Växjö stift arrangerar eller är medarrangör för.

Framtidstro

10 satsningar ger Framtidstro

Församlingen är den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap. För att stärka det lokala arbetet för kallelse och rekrytering gör vi gemensamma satsningar i stiftet: trainee, unga orgelspelare, ledarutbildning och mycket mer!