Foto: mikael bergström

Din uppgift

I kyrkan behövs ideella, anställda och förtroendevalda. Du behövs också, med det du kan och den du är! Se en film om att hitta sin väg till Svenska kyrkan och läs mer om det som kan bli din uppgift.

Ett meningsfullt jobb, som gör skillnad för andra.

Vill du arbeta i Svenska kyrkan?

Kanske som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst?

Svenska kyrkans så kallade profilyrken bidrar på olika sätt till kyrkans uppdrag, att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. 

Diakon:

Brinner du för alla människors lika värde? Vill du bidra till bättre möjligheter för de som befinner sig i kris? Vill du dela din tro och ditt sociala engagemang med andra? Då kan diakonyrket vara något för dig.

Församlingspedagog:

En församlingspedagog arbetar främst med de pedagogiska uppgifterna i församlingen. Många har barn och ungdom som sitt huvudsakliga arbetsområde, men det finns också de som arbetar med inriktning mot vuxna och äldre.

Kyrkomusiker:

Att arbeta som kyrkomusiker i Svenska kyrkan är ett mångfacetterat arbete, med fokus på musik. Du arbetar aktivt med människor i alla åldrar och i livets alla skeenden. Du får leda körer, ha orgelundervisning och spela i gudstjänster.    

Präst:

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar. En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar.

Möte med 2000 gymnasieelever

Medarbetare i Växjö stift stod på Framtidsmässan i Jönköping 6 februari, laddade med frågesport och stora pappfigurer av präst och biskop.

Maria Hall och David Berg var väldigt nöjda med kvällen på Östrabo.

En kväll för nyfikna frågor 

Kommande Nyfiken på är 26/2. En kväll på Östrabo med stora möjligheter att ställa frågor om hur det är att arbeta som diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst.

Din uppgift

I Svenska kyrkan och i Växjö stift finns många olika former av engagemang. Det finns besökare, ideella medarbetare, förtroendevalda, anställda medarbetare såsom receptionister, vaktmästare, ekonomer, skogsarbetare och kommunikatörer med flera. Du och dina gåvor behövs och kan göra skillnad! Kanske vill du besöka ensamma, vara hjälpledare i konfirmandgrupp, bli gudstjänstvärd eller baka till kyrkkaffet. Det finns en uppgift just för dig, där din kompetens och erfarenhet kan göra skillnad för andra. Hör av dig till din församling, om du vill prata vidare om ideellt engagemang eller att jobba i kyrkan.

Är du ung och nyfiken på hur det är att jobba i kyrkan?

Testa Traineeåret, där du får göra praktik i församling under tio månader. Det är en möjlighet att både få öveväga framtidsväg, testa nya saker och se mer av vad en församling gör och är. Du får dessutom gå Kyrkans grundkurs under tiden, för att få en djupare kunskap om tro och kyrka. Många av de som tidigare varit traineer är nu på väg att bli präster, församlingspedagoger eller annat inom kyrkan. Ta chansen att se om ett jobb i Svenska kyrkan skulle passa dig!

Diakon

Martin jobbar som diakon i Södra Ölands pastorat.

Församlingspedagog

Hans är församlingspedagog i Månsarps församling.

Femårsjubileum för traineer – många på väg in i kyrklig tjänst

Med mingel, bäst i test-lekar och trerätters middag på Östrabo firades femårsjubileum för Växjö stifts traineer den 17 augusti. 65 unga har varit traineer i stiftet och en tredjedel av dem är idag anställda eller på väg in i tjänst i Svenska kyrkan.

Kyrkomusiker

Maria är kantor i Ljungarums kyrka, Jönköpings församling.

Präst

Magnus är präst i stiftet. Tidigare arbetade han 25 år som elektriker.

Välkommen till Svenska kyrkans utbildningsinstitut

- här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker eller präst

Lediga tjänster

I Svenska kyrkan och i Växjö stift finns många olika yrkeskategorier. Välkommen att söka din uppgift!

Ideell medarbetare

Marianne är ideell i Värnamo pastorat.

Förtroendevald

Victor har uppdrag som förtroendevald i stiftsfullmäktige.