Foto: Alex Giacomini /Ikon

Servicebyrån

På servicebyrån jobbar bland annat ekonomer, lönehandläggare och fastighetsspecialister.

Framför allt är det en kompetensfråga, med servicebyrån vet vi att vi har folk som har kompetensen och är duktiga. Vi är små, vi kan inte vara bra på allt.

Mattias Östborg, tidigare kyrkoherde i Torsås pastorat

Servicebyrån innebär en möjlighet för församlingar och pastorat att köpa tjänster från Växjö stift till självkostnadspris. Stiftsstyrelsen tog detta beslut i samma veva som två pastorat slogs samman för att bilda Torsås pastorat 2014. För ett litet pastorat föll det sig då naturligt att nyttja denna möjlighet.

- Framför allt är det en kompetensfråga, med servicebyrån vet vi att vi har folk som har kompetensen och är duktiga. Vi är små, vi kan inte vara bra på allt, säger Mattias Östborg, kyrkoherde i Torsås pastorat.

Det är framför allt löne- och fakturahantering som Växjö stift nu sköter löpande åt Torsås pastorat. Dessutom gör servicebyrån budget och bokslut och när behovet uppstår köper pastoratet även in tjänster inom fastighetsfrågor och personalrekrytering.

Även om den mesta kommunikationen sker digitalt eller via telefon kommer ibland personal från servicebyrån till pastoratet. Som när det är dags för budget eller för att presentera för kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Carolina Mörstam är enhetschef för enheten för administrativt stöd på Växjö stift:

- De som jobbar för servicebyrån tycker det är väldigt roligt att få samverka med församlingar och pastorat, de är väldigt engagerade i sitt arbete.

Text tagen ur artikeln Samverkan ger bättre fokus av Daniel Westergren. Artikeln publicerades i Kyrkans Tidning nr 8, 2019.

Läs hela artikeln här. 

Servicebyrå

Servicebyrån är en del av Växjö stiftskansli, med uppdrag att erbjuda stöd som håller hög kvalitet, för att möjliggöra för församlingar och pastorat att vara kyrka lokalt. Läs mer om Servicebyrån på intranätet. Hör gärna av dig! Avtalstjänster erbjuds inom:

  • Fastighet
  • Dataskyddsombud
  • Telefoni
  • HR
  • Ekonomi och lön
  • Sacer
  • Arkiv