Ljusbäraren i Karlstads domkyrka.
Foto: Torgny Lindén

Karlstads stift

Här får du veta vad som är aktuellt i Karlstads stift. Du hittar även många av biskop Sören Dalevis texter, tal och filmer.

Fönsterglasmålning av en vit duva mot gul bakgrund.

Pingst

Pingsten är den heliga Andens högtid. En högtid där vi blir påminda om att Gud finns både mitt bland oss och inom oss. Den heliga Anden är Guds osynliga närvaro.

Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår, gör Kyrkans klassiker. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. När du är klar blir du inbjuden till biskopsgården i Karlstad för att fira!

Någon följer texten i ett häfte med hjälp av en penna.

Förtroendevalda

Här finns information om Karlstads stifts förtroendevalda organisation och information för dig som är förtroendevald i stiftet.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Anslagstavla

Här finner du anslag från protokoll som är justerade.

Hyggesfritt skogsbruk

Sedan några år tillbaka testar Karlstads stift hyggesfri avverkning på en del av sina marker. Tanken är att på så sätt lära sig vilka effekter denna teknik har på skogen, både dess fördelar och nackdelar.

Nyheter från Karlstads stift

Nytt pris i kyrkopedagogik har delats ut i Karlstad

Publicerad:

För första gången någonsin har Föreningen för kyrkopedagogik i Sverige delat ut ett pris till en kyrkopedagog. Priset, som delades ut av biskop Sören Dalevi i biskopsgården i Karlstad, gick till Anders Bergström från Karlskrona-Aspö pastorat.

Du har väl inte missat Kyrkans klassiker?

Publicerad:

Kyrkans klassiker handlar om att lära känna kyrkans tro och liv under ett år. I mars i år bjöd biskop Sören Dalevi alla som klarat klassikern till biskopsgården på blåbärssoppa. Nu har du en ny chans på en inbjudan till biskopsgården i Karlstad när du är klar!

Mötet mellan nu och då på livsresa i Berlin

Publicerad:

Närmare 60 ungdomar mellan 17 och 18 år från olika församlingar i Karlstads stift har varit på en livsresa till Berlin. Under resan, som är en del av utbildningen för unga ledare, fick de möta olika perspektiv på livet, kyrkan, världen och uppdraget som ung ledare i Svenska kyrkan.

23 miljoner kronor för kyrkligt kulturarv – fördelas på 83 projekt

Publicerad:

Karlstads stift får drygt 23 miljoner kronor för vård och underhåll av det kyrkliga kulturarvet under 2024. Pengarna har nu fördelats till 83 projekt i Värmland och Dalsland. Allt från renovering av spån- och skiffertak, fasader, fönster, brand- och åskskyddsförbättringar till interiöra konserveringsarbeten ska få del av medlen. De största projekten sker i Boda, By, Brålanda och Nedre Ullerud.

Unga ledare samlades kring temat värderingar

Publicerad:

Under helgen samlades cirka 100 ungdomar och ledare på en utbildningsträff för Unga ledare i Karlstads stift. Under träffen samtalades det kring temat värderingar. Deltagarna firade mässa, jobbade i workshops och umgicks tillsammans.

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Karlstads stift

Kyrkoreservat – våra vackraste smultronställen

Hör du till dem som gärna söker dig ut i naturen för att hämta kraft och få frid? I Karlstads stift har vi öppnat upp några av våra vackraste smultronställen och gjort dem till kyrkoreservat som du kan besöka. Runt om i Värmland och Dalsland finns också pilgrimsleder, vandringsgrupper och annat. Läs mer om dem i appen Kyrkguiden.

Skog och jord

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter och prästlönefonder, det vill säga jord, skog och fondmedel som förvaltas av Svenska kyrkan. Inom Karlstads stift utgörs prästlönefastigheterna av ca 44 000 ha skogs- och och jordbruksmark. Stiftets prästlönefond har ett marknadsvärde på ca 150 Mkr. Vi jobbar aktivt med skogsskötsel och skogsföryngring för ett långsiktigt skogsbruk.

Fastigheter och kulturarv

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.