Ljusbäraren i Karlstads domkyrka.
Foto: Torgny Lindén

Karlstads stift

I Karlstads stift är vi lite annorlunda. Och det är vi stolta över. Karlstads stift präglas av närhet till människorna och en berättarkultur, som finns både inom och utanför kyrkan. Vi arbetar med att alla kan mötas på lika villkor, att man kan leva som människa bland människor.

Barnens bästa bibel

En bibel för barn skriven av biskop Sören Dalevi, direkt från de grekiska och hebreiska originaltexterna. Orden har blivit detaljrika illustrationer gjorda av barnboksförfattaren Marcus-Gunnar Petterson.

Körkonsert i Karlstads domkyrka

Lördag 16 mars kl. 18: Välkommen på körkonsert med kyrkomusiker från Karlstads stift tillsammans med Karlstads kammarkör, Klusterverket, solister och instrumentalister.

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Pärmar i olika färger står på rad i hyllan.

Anslagstavla

Här finner du anslag från protokoll som är justerade.

Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår, gör Kyrkans klassiker. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. När du är klar blir du inbjuden till biskopsgården i Karlstad för att fira!

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Dela lika och rädda liv

Var tionde människa i världen saknar sitt dagliga bröd trots att det finns tillräckligt med resurser för att alla ska kunna äta sig mätta. Du kan vara med och förändra det.

Läs mer och ge en gåva

Nyheter från Karlstads stift

Rekordmånga deltagare på ung ledarutbildning

Publicerad:

I år är det rekordmånga unga ledare som går steg ett av Karlstads stifts ung ledarutbildning. Inräknat församlingsledare samlades över 200 personer på årets första utbildningshelg. Helgen handlade om att ge ungdomarna förutsägningar för att utvecklas i ledarrollen.

Biskop Sören Dalevi tar ledigt för att forska

Publicerad:

Biskop Sören Dalevi kommer under våren att vara ledig från många av de vanliga biskopssysslorna för att ägna sig åt fördjupning och forskning. "Det är ett sätt att utvecklas, att se till att hålla knivarna skarpa så att säga", säger Sören.

Signe vigdes till präst i Karlstads stift

Publicerad:

Söndagen 21 januari 2024 var det prästvigningsmässan i Karlstads domkyrka. Signe Granfrid vigdes till präst. Hon kommer att tjänstgöra i Åmåls församling. Här berättar Signe mer om sig själv och vad som kallade henne att bli präst.

Närmare 300 ungdomar samlades på konfirmanddag

Publicerad:

Ungefär 300 konfirmander från Värmland och Dalsland samlades på en heldag i Karlstad. Det är fler än förväntat och visar på ett högt intresse för konfirmation i området. Stiftskonfirmanddagen ger ungdomar från olika församlingar en möjlighet mötas och känna att är en del i ett större sammanhang.

Tid för ordtvätt – barmhärtighet

Publicerad:

Godhet, vad är det? Och vad innebär det att älska sin nästa som sig själv? Biskop Sören Dalevi fortsätter sin guidade tur genom den kristna språkdjungeln med att först reda ut begreppet barmhärtighet.

Nyheter

Här hittar du alla nyheter från Karlstads stift

Kyrkoreservat – våra vackraste smultronställen

Hör du till dem som gärna söker dig ut i naturen för att hämta kraft och få frid? Här hittar du några av Karlstads stifts vackraste smultronställen, kyrkoreservat som du kan besöka. Runt om i Värmland och Dalsland finns också pilgrimsleder, vandringsgrupper och annat.

Skog och jord

Prästlönetillgångarna består av prästlönefastigheter och prästlönefonder, det vill säga jord, skog och fondmedel som förvaltas av Svenska kyrkan. Inom Karlstads stift utgörs prästlönefastigheterna av ca 44 000 ha skogs- och och jordbruksmark. Stiftets prästlönefond har ett marknadsvärde på ca 150 Mkr. Vi jobbar aktivt med skogsskötsel och skogsföryngring för ett långsiktigt skogsbruk.

Fastigheter och kulturarv

Karlstads stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett mycket viktigt kulturarv. Här har vi samlat information och nyheter som handlar om våra kyrkobyggnader, antikvarisk ersättning och kulturmiljövård.