Foto: Öyvind Lund

Pilgrim

En pilgrimsvandring är en yttre vandring som hjälper oss med den inre vandringen, mot en större personlig insikt och en större personlig mognad.

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandringar har funnits i århundrarden och finns fortfarande i nästan alla religioner. Det är en vandring som har de stora livsfrågornas tema. Då och då är det bra att stanna upp och fundera på sitt liv. Hur ser det ut? Hur vill jag att det ska se ut? Vad är viktigt för mig och vad kan jag vara utan? Vad vill jag göra i framtiden? Vad tror jag på?

Det är inte alltid så lätt att hitta tydliga svar. Det kan vara svårt att få tid och tillfälle till vardags. För att komma närmare svaren kan man behöva lite hjälp. Det kan vara en hjälp att för några timmar eller några dagar få lämna sitt vanliga liv för att få andra perspektiv. Lite tid med andra människor än de vanliga runt sig, att samtala med och att inspireras av.

En pilgrimsvandring är alltså en yttre vandring som hjälper oss med den inre vandringen, mot en större personlig insikt och en större personlig mognad. En pilgrimsvandring innehåller tystnad och stillhet, gemenskap och samtal, berättelser och ord som kan ge nya perspektiv.

Den längsta resan är resan inåt. 
(Dag Hammarskjöld) 

Pilgrimsleder

Målet för pilgrimslederna i Karlstads stift är Nidarosdomen i Trondheim, enligt traditionen är kyrkan byggd på den plats där Olav den Helige sägs ha begravts.

Nidaros

Trondheim, eller Nidaros som det hette tidigare, har varit Skandinaviens pilgrimsmål sedan 1050. Olav Haraldsson föddes omkring 995 och döptes i Rouen. Under sin regenttid blev han den norska kyrkans grundare. Efter sin död i Stiklastad 1030 blev han snart helgonförklarad efter att många mirakel sades ha skett vid hans grav. I sanden på den plats där han föll sprang en källa fram. Vattnet från den källan sades bota sjukas krämpor. 
 
I Trondheim, sägs det, förvarade man hans stoft på högaltaret i den gamla Kristkirken. Den nya större kyrkan stod färdig omkring år 1300. Pilgrimer vandrade till hans grav under hela medeltiden och fram till reformationen i mitten av 1500-talet.

Pilgrimsleder och kartor

Det finns många pilgrimsleder i Karlstads stift. För information om vilka leder som kan användas, ta kontakt med Svenska kyrkans församlingar i aktuellt område och med kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar för att få kartor och mer information. Under 2013 invigdes tre nya leder i Västra Värmland.