Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Karlstads stift webbsida är Camilla Arnäs-Nielsen.