Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för Karlstads stift webbsida är Peter Pasalic Östborg