Foto: Jessica Segerberg

Tio tankar om att göra en barnbibel

Bibelns berättelser har i mer än tusen år genomsyrat det svenska samhället och stora delar av vår värld. Berättelserna om Adam och Eva, om Moses, Noa, Maria och Jesus, har format vår världsuppfattning och gett oss lärdomar om vad det innebär att vara människa. Barn har rätt till Bibelns berättelser, både som kollektivt minne och som ett sätt att förstå sig på livet. Biskop Sören har i samarbete med illustratören Marcus-Gunnar Petterson och redaktören Cicci Sjödelius under två år arbetat med en helt ny barnbibel. Här kan du läsa biskopens tankar om urval, texter och bilder.

Huller om buller

Tohu wabohu. I hebreiskan är det ofta så att texten liksom leker, rimmar fram. Ordlekarna och upprepningarna är många. Ofta missas detta i översättningar. Vad texten tohu wabohu vill uttrycka är det oordnade kaos som rådde före skapelsen. Det var då jag kom på det – vi har ju ett uttryck för detta i svenskan! Allt var huller om buller!

Härlig är jorden

En sak hade jag bestämt redan från början: barnbibeln skulle inte bara bestå av bibeltexter. Böner och psalmer skulle också vara med. Så självklart är några av de mest uppskattade psalmerna med i Barnens bästa bibel.

Gud som haver

Böner har en självklar plats i Barnens bästa bibel. Gud som haver är central och står på bokens insida. En svensk bön som finns nedskriven redan på 1700-talet.

Vilka berättelser?

Hur gå till väga när 2000 sidor och tusentals berättelser ska bli en barnbibel på 200 sidor där text och bild ska mötas? Marcus-Gunnar och jag har ägnat många timmar åt urvalet. Det som från början skulle bli 30 berättelser blev till sist fler än 40.

"En översättning är alltid ett svek"

Barnens bästa bibel är en översättning som är gjord från bibelns grundtexter på grekiska och hebreiska. Att hitta textens struktur och känsla har varit vägledande i mitt arbete.

Att göra det förflutna närvarande

Vad spelar det för roll om Jesus föddes för 2000 år sedan, om det inte spelar någon roll i våra egna liv? Det är en tankegång som varit vägledande i arbetet med Barnes bästa bibel.

Vad ska en barnbibel ha för titel?

Att hitta namnet till den nya barnbibeln, Barnens bästa bibel, gick via fler förslag som visade sig vara upptagna. Men en sak är självklar: Barnens bästa bibel ska leda vägen till Världens bästa bok. Bibeln.

"Mitt i" berättelsen

Det är inte bara orden som är viktiga i en text. Hur de placeras i förhållande till texten som helhet spelar också roll.

Reformationen och barnbibeln

Hundratals och åter hundratals barnbiblar har kommit ut under årens lopp. Den allra första kom 1528 och skrevs av Martin Luther.

Babbel i Babel

Det hebreiska ordet balal betyder förvirring. En klassisk text om mänsklig hybris och hebreiska ordlekar inspirerar en översättares vardag.