Foto: Jessica Segerberg

Tio tankar om att göra en barnbibel

Bibelns berättelser har i mer än tusen år genomsyrat det svenska samhället och stora delar av vår värld. Berättelserna om Adam och Eva, om Moses, Noa, Maria och Jesus, har format vår världsuppfattning och gett oss lärdomar om vad det innebär att vara människa. Barn har rätt till Bibelns berättelser, både som kollektivt minne och som ett sätt att förstå sig på livet. Biskop Sören har i samarbete med illustratören Marcus-Gunnar Petterson och redaktören Cicci Sjödelius under två år arbetat med en helt ny barnbibel. Här kan du läsa biskopens tankar om urval, texter och bilder.