Anslagstavla

Anslag

Sammanträdesprotokoll från Egendomnämndens sammanträde den 13 juni 2024 finns tillgängligt på Stiftskansliet, Residenstorget 1, Karlstad.

Anslås under tiden 2024-07-04 – 2024-07-25 

Eva Lindén,
registrator

Anslag

Sammanträdesprotokoll från Domkapitlets sammanträde den 14 juni 2024 finns tillgängligt på Stiftskansliet, Residenstorget 1, Karlstad.

Anslås under tiden 2024-07-03 – 2024-07-24

Eva Lindén,
registrator

Anslag

Protokoll från sammanträde med stiftsstyrelsen den 10 juni 2024 är justerat och finns tillgängligt på stiftskansliet, Residenstorget 1, Karlstad.

Anslås under tiden 2024-06-26–2024-07-17

Eva Boberg
Sekreterare

Anslag

Delegationsprotokoll från efterträdarval för kyrkofullmäktige i Säffle pastorat den 14 juni 2024 finns tillgängligt på Stiftskansliet, Residenstorget 1, Karlstad.

Anslås under tiden 2024-06-18 – 2024-07-09

Eva Lindén,
registrator

Anslag

Delegationsprotokoll från efterträdarval för kyrkofullmäktige i Nor-Segerstads församling den 13 juni 2024 finns tillgängligt på Stiftskansliet, Residenstorget 1, Karlstad.

Anslås under tiden 2024-06-18– 2024-07-09 

Eva Lindén,
registrator