Foto: Jessica Segerberg/Svenska kyrkan Karlstads stift

Barnens bästa bibel både barnkultur och kulturarv

Nu finns en helt ny bibel skriven av biskop Sören direkt för barn från de grekiska och hebreiska originaltexterna. Orden har blivit detaljrika illustrationer gjorda av barnboksförfattaren Marcus-Gunnar Petterson. Här kan du läsa mer om bibeln och tankarna bakom den.

Tre snabba frågor om Barnens bästa bibel

Den alldeles nysläppta bilderboken Barnens bästa bibel väcker mycket glädje och uppmärksamhet runt om i landet. Det kommer också in en hel del nyfikna frågor om innehållet. Här svarar Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson på tre snabba frågor om Barnens bästa bibel.

Om Barnens Bästa Bibel – ett samtal mellan Sören Dalevi och Marcus-Gunnar Pettersson

I drygt två år har biskop Sören Dalevi och illustratören Marcus-Gunnar Pettersson arbetat tillsammans för att skapa en unik bok för dagens barn – lekfull och på samma gång både modig och trogen originaltexterna. Här möts de i Marcus-Gunnars ateljé för ett samtal om att berätta om bibeln för barn, om barnbiblar historiskt och om Barnens Bästa Bibel. En spännande bakgrund och fördjupning. 

Fördjupande texter om bibeln, psalmer och barn

Läs essän om biskop Sörens tankar om barnbiblar. Du hittar den i pdf-format här: Varför berätta bibeln för barn? Det finns också ett häfte med titeln Varför sjunga psalmer med barn? Du hittar den i pdf-format här.

Biskop Sörens doktorsavhandling Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder finns nedladdningsbar på Karlstads universitets portal. Där finns också boken Låt berättelsen leva! Om barnet och bibeln.

 

Det började med en kaffefläck.

Marcus-Gunnar Pettersson om att göra bilderna till Barnens bästa bibel

Fakta om barnens bästa bibel

  • Barnens Bästa Bibel är en barnbibel, skriven av biskop Sören Dalevi och med illustrationer av Marcus-Gunnar Pettersson. 
  • Texterna översatta från originaltexterna på hebreiska och grekiska.​ Det är en bibel där både bilder och texter är gjorda för svenska förhållanden. Det vanliga är översättningar från engelska med illustrationer blir mer generella. Senaste barnbibeln på svenska gavs ut för nästan 30 år sedan.

  • Den innehåller cirka 300 illustrationer och är nästan 300 sidor.

  • Den innehåller 43 berättelser ur bibeln tillsammans med flera av våra mest älskade psalmer och böner. Dessutom finns en beskrivning av kyrkoåret som visar hur bibelberättelserna hänger ihop med årets högtider.

  • Barnens Bästa Bibel ges ut av Speja förlag​.

Noas ark Foto: Marcus-Gunnar Pettersson