Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och beslutar i principiella och övergripande ärenden av stor betydelse för stiftets verksamhet.

Sammanträdesdagar för stiftsfullmäktige 2024

  • 27 maj
  • 25 november 

Ledamöter, mandatperiod 2022–2025

Stiftsfullmäktige består av 65 ledamöter och 40 ersättare, samt har två ordinarie sammanträden per år. 

Presidium

Ordförande: Lars Risberg (S)

Första vice ordförande: Bengt Kihlström (POSK)

Andra vice ordförande: Karl Johan Adolfsson (C) 

Domprosteriets valkrets

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

Johnny Boström

Helen Einarsson

Torbjörn Holmström

Sune Frisk

Borgerligt Alternativ (BA)

Margareta Nisser Larsson

Centerpartiet (C)

Benny Ahremark Persson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

Stig Arne Persson

Miljöpartiet i Svenska kyrkan de gröna (MPSKDG)

Lisbeth Vestlund

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Bengt Kihlström

Boel Elow Henckel

Eva Forsell

Sverigedemokraterna (SD)

Richard Sandström

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Lina Ahl

Öppen kyrkan - en kyrka för alla (ÖK)

Inger Bäcker

Norra Värmlands valkrets

Arbetarepartiet Socialdemkraterna (S)

Anita Fridberg

Krister Lindberg

Kenneth Eriksson

Centerpartiet (C)

Karl Johan Adolfsson

Hanna Isaksson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Sofia Westerdahl

Sverigedemokraterna (SD)

Carl Svensson

Södra Värmlands valkrets

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

Inga-Lill Röhr

Siv Björck Kjellgren

Mariana Möllberg Kleven

Pernilla Edman

Helen Larsson Saikoff

Borgeriligt Alternativ (BA)

Jan Wahlberg

Centerpartiet (C)

Annika Forsberg

Sven-Elof Kragh

Miljöpartiet i Svenska kyrkan de gröna (MPSKDG)

Birgitta Karstensson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Johnny Blomquist

Sverigedemokraterna (SD)

Johnny Grahn

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Patric Carlsson

Västra Värmlands valkrets

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)

Lars Risberg

Eilert Karlsson

Anders Olsson

Borgeriligt Alternativ (BA)

Robin Olsson

Centerpartiet (C)

Cecilia Rogne

Britta Olsson Sillén

Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FISK)

Rune Wallmyr

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Kim Sanfridsson

Margareta Wiklert

Sverigeddemokraterna (SD)

Anders Skogberg

Östra Värmlands valkrets

Arbetarepartiet Socialdemkraterna (S)

Bo Öster

Ulla-Britt Svensson

Maryna Bialesta Vilhelm

Johanna Svärd

Jan Bohlin

Borgeriligt Alternativ (BA)

Kerstin Andersson Karlsson

Centerpartiet (C)

Stellan Andersson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Stig Axelsson

Fred Inge Johansson

Berit Nyqvist Cech

Sverigedemokraterna (SD)

Asko Läppänen

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Tuula Bäckman

Dalslands valkrets

Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)

Katarina Hofling

Odd Reine Dalman

Borgeriligt Alternativ (BA)

Stig Bertilsson

Centerpartiet (C)

Peter Ljungdahl

Carina Håkansson

Frimodig kyrka (FR)

Ingemar Larsson Scott

Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR)

Jan Åke Jansson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Jan Fredrik Sigfrid Haeffner

Sverigedemokraterna (SD)

Jeanette Hällgren

Öppen kyrkan - en kyrka för alla (ÖK)

Andreas Widekärr

Stiftsfullmäktiges uppdrag

Stiftsfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för stiftets verksamhet, budget, kyrkoavgift och årsredovisningens resultat och balansräkning samt beslutar om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsens och egendomsnämndens ledamöter. Stiftsfullmäktige beslutar om inrättande av nämnder och deras verksamhet.

Relaterat innehåll

Ekonomi

Här hittar du stiftets årsredovisning samt budget och verksamhetsplan.