Foto: Alex Giacomini /Ikon

Unga ledare

Unga ledare är viktiga ideella medarbetare i församlingen. Det är ett sätt att fortsätta sitt engagemang i Svenska kyrkan och utvecklas som ledare.

I Värmland och Dalsland finns flera hundra engagerade unga ledare i församlingar varje år. Under tiden du är ung ledare får du gå en ledarskapsutbildning och får, utöver engagemanget i din egen församling, träffa engagerade ungdomar från andra delar av stiftet. 

Ledarskapsutbildning

Unga ledare går en ledarskapsutbildning som arrangeras i ett samarbete mellan församling, Karlstads stift och Svenska kyrkans unga i Karlstads stift. Utbildningen sker i stor del i den egna församlingen och under varje steg finns det även stiftsgemensamma utbildningsträffar. Under träffarna får du träffa engagerade ungdomar från andra församlingar i Värmland och Dalsland. 

Ung ledarutbildning

Som ung ledare i Värmland och Dalsland får du gå en utbildning i tre steg, i din församling eller pastorat och tillsammans med Karlstads stift.

  • Steg 1 är en utbildning i grundläggande metoder och troslära. Steget genomförs dels i församlingen utifrån ett gemensamt material, dels genom en utbildningshelg i stiftets regi.
  • Steg 2 är en fortsättning för unga ledare som slutfört steg ett. Det är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om, och erfarenhet av gruppdynamik, utsatthet i grupper, rolltaganden och ledarrollen.
  • Steg 3: Livsresan, är det sista steget för unga ledare som slutfört steg ett och steg två. Livsresan planeras och arrangeras av stiftskansliet och är en utbildning som ska ge fördjupad kunskap om den egna kyrkan, Svenska kyrkan och andra kristna samfund.

Relaterat innehåll

En grupp ungdomar i svarta tjocktröjor gör freds-tecken med händerna.

Berättelser från unga ledare

Under ung ledarutbildningen träffas unga ledare från olika församlingar i Värmland och Dalsland. Här kan du läsa några unga ledares berättelser från olika utbildningstillfällen och träffar.

Svenska Kyrkans Unga i Karlstads stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.