För förtroendevalda

Här hittar du som förtroendevald inom Karlstads stift information riktad till dig.

Aktuellt just nu

En bokhylla fylld med böcker.

Biskop Sören Dalevis forskning

Under våren 2024 har biskop Sören Dalevi gjort en djupdykning i Martin Luthers barnbibel Passional. Här får du veta mer om forskningen och vad den resulterat i.

Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår, gör Kyrkans klassiker. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra. När du är klar blir du inbjuden till biskopsgården i Karlstad för att fira!

Flera armar uppsträckta mot taket.

Fördjupa dina kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Under våren sätter Karlstads stift fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Det handlar främst om hur kyrkliga medarbetare kan bemöta barn och unga som lever med den typen av funktionsnedsättningar. I april och maj bjuds du som är förtroendevald eller ideellt engagerad in till tre webbinarium på olika teman relaterade till just NPF.

Vad har barnhearingen att säga oss? 

Karlstads stift erbjuder stöd för församlingar och pastorat som vill arbeta aktivt med att ta tillvara barnhearingens alla röster lokalt. Stödet är riktat till både medarbetare och förtroendevalda.

Nyheter

Beslut i stiftsstyrelsen 10 juni

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 10 juni 2024.

Från vårens stiftsfullmäktige 2024

Publicerad:

Stiftsfullmäktige i Karlstads stifts samlades måndag 27 maj. Under sammanträdet fastslogs bland annat Karlstads stifts och Prästlönetillgångarnas årsredovisningar för 2023.

Beslut i stiftsstyrelsen 22 april

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 22 april 2024.

Utbildningar och arrangemang

Här hittar du utbildningar och andra arrangemang för dig som är förtroendevald, ideellt engagerad eller allmänt intresserad av Svenska kyrkan i Karlstads stift.

Relaterat innehåll

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.

Bild på kyrkoordningen från 2018, en blå bok på ett bord.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är en central del i Svenska kyrkans eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. Här hittar du kyrkoordningen och andra Svenska kyrkans bestämmelser i gällande lydelser.

Två äpplen och två clementiner ligger på en blå bok med titeln Kyrkoordning 2021.

Juridik och kyrkorätt

De här sidorna är ett stöd för dig som arbetar med juridik inom kyrkan, främst kyrkorätt. Samtidigt är sidorna också ett stöd för andra i organisationen som behöver förstå och förhålla sig till juridiken, men också för dig som är förtroendevald inom kyrkan. Informationen är också till dig som av andra anledningar vill få mer information rättsliga frågor som berör Svenska kyrkan.