Ungdomar sitter på rad med varsin psalmbok.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Tro tillsammans

En stor del av kyrkans tro och liv handlar om att tro tillsammans. Det finns många sätt att ta del av kyrkans gemenskap. Här hittar du några av dem.

Pilgrim

En pilgrimsvandring är en yttre vandring som hjälper oss med den inre vandringen, mot en större personlig insikt och en större personlig mognad.

Dansa tro

Ett nätverk för dig som är intresserad av heliga danser, eller cirkeldans, som kroppsburen andakt. Förhoppningen är att bidra till att stötta och uppmuntra gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem.

Teckenspråk

I Karlstads stift finns en halvtids stiftsadjunktstjänst som kyrkoherde för döva. I dagsläget arbetar Emmy Lindgren med stiftets teckenspråkiga verksamhet på cirka 20%.

Någon sitter i ett kapell och håller en finsk psalmbok i händerna.

Sverigefinskt församlingsarbete

Välkommen till finskspråkiga gudstjänster och församlingsverksamhet i Karlstads stift! Karlstad stift omfattar Värmland och Dalsland och är en del av Svenska kyrkan.