Foto: Alex & Martin/IKON

Teckenspråk

I Karlstads stift finns en halvtids stiftsadjunktstjänst som kyrkoherde för döva, som är stiftsanställd församlingspräst för döva/teckenspråkiga.

Teckenspråkets dag fyller 40 år! 

Den 14 maj 1981 tog Sveriges riksdag ett historiskt beslut. De erkände nämligen svenskt teckenspråk som dövas första språk. Det innebär att Sverige var först i världen(!) med att erkänna teckenspråket som ett språk! Detta förändrade dövas villkor i samhället, skolor började undervisa på teckenspråk och elever tilläts kommunicera med varandra på sitt språk. Vilket tidigare hade varit förbjudet. Sedan 2009 skyddas även svenskt teckenspråk av språklagen. 

I år är det 40 år sedan detta historiska beslut togs och det firades i domkyrkan i Karlstad 10-16 maj. Där hade vi olika event för både hörande och döva. 

Den 14 maj sändes en gudstjänst på teckenspråk på Glimt TV.  Den kan du ta del av nedan i efterhand. Välkommen att titta!

Senaste numret av Händer i kyrkan

Är du i behov av att prata med någon?

Känner du dig ensam eller orolig? Behöver du någon att prata med?
Välkommen att kontakta Emmy Lindgren, teckenspråkspräst för samtal.

Facetime/SMS 0761844754

Jag tipsar också om vår facebook-grupp: Teckenspråk i Svenska Kyrkan, Karlstads stift. Gå gärna med där!

Om mig?

Jag är präst och arbetar i Karlstad stift med både hörande och döva.
Jag har studerat teckenspråk på Västanviks folkhögskola (sommarkurser) samt två år vid Stockholms universitet på programmet Teckenspråk och tolkning. (Jag är inte teckenspråkstolk).
Jag är född och uppväxt i Skattkärr och bor nu i Karlstad men kan åka till dig som bor på annan plats om det behövs.

Min dröm är att alla människor ska kunna ha samma möjlighet att gå i kyrkan och få evangeliet på sitt eget språk, därför är teckenspråk viktigt för mig.

På gång

Vill du veta vad som händer på teckenspråk i vårt stift? Kontakta mig så hamnar du på en lista för informationsutskick, samt får tidningen ”Händer i kyrkan”.  Gå också med i facebookgruppen ”Teckenspråk i Svenska kyrkan i Karlstads stift”.

Kontakt 

Har du några frågor eller funderingar? Vill du boka ett möte?

Kontakta mig på:
Epost – emmy.lindgren@svenskakyrkan.se
SMS/facetime – 0761844754

KOmmande träffar/aktiviteter

11 juni kl. 15.00 Värmskogs café

23 juni kl. 14.00 Café i Norrstrandskyrkan

7 juli kl. 14.00 Café i Norrstrandskyrkan