Foto: Louise Hedberg

Kyrkoreservat

Här hittar du stiftets smultronställen, eller som vi kallar dem: kyrkoreservat, ett urval av särskilt intressanta och unika områden. Besök dem för att uppleva naturen och mångfalden, ta del av gammal bruks- och odlingshistoria, vandra eller plocka bär och svamp. Välkommen ut i naturen!

Kyrkoreservat i Karlstads stift

Kyrkoreservatet Paddtjärn

Se dig omkring! Skogen runt Paddtjärn är vacker och fascinerande. Ta dig gärna en tur in i skogen bakom vindskyddet och upptäck hur många olika sorters mossor och lavar det finns på de stora stenblocken.

Kyrkoreservatet Trettondetjärn

Fram till mitten av 1940-talet fanns ett torp här vid Trettondetjärn. Den vackra platsen ägdes då av Katrinefors bruk.

Kyrkoreservatet Kontoret

Finns det någon skog som gör skäl för begreppet pelarsal så är det ”Kontoret” på Sunne kyrkoherdeboställe med sina tvåhundraåriga tallar och granar. Beståndet har vårdats av generationer av skogsskötare.

Kyrkoreservatet Paskabäcken

Paskabäcken är en liten skogsbäck som mynnar i Bogsälven, några kilometer från norska gränsen. Reservatet ligger alldeles intill Bogens kyrka och prästgården.

Kyrkoreservatet Osebol

Osebol är ett mindre, avdelat skogsreservat i Norra Ny där uråldrig skog bevarats tack vare en framsynt skogvaktare på 1930-talet.

Kyrkoreservatet Katjärn

Katjärn är en liten skogstjärn belägen på fastigheten Silbodal strax utanför Årjäng. Nordväst om tjärnen reser sig Tjäderåsen, en 70 meterhög bergsrygg som stupar nästan lodrätt ned mot vattnet.

Kyrkoreservatet Erstabruden

Erstabruden är en mycket stor och gammal tall som står vid en skogsbilväg väster om sjön Stora Bör. Ingen vet säkert hur gammal den är och vi vill inte borra i den för att få svaret.

Kyrkoreservatet Casperstället

Casperstället är ett gammalt torpställe beläget på Laggåsen, som än idag är en av landets största sammanhängande prästlönefastigheter.

Vad är ett kyrkoreservat?

Kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler som stiftsfullmäktige i Karlstads stift har beslutat om. Ett kyrkoreservat får inte säljas eller upphävas. Varje kyrkoreservat ska märkas ut tydligt i terrängen och det ska finnas en skötselplan.

Strövområden

Inom Prästlönetillgångarna i Karlstads stift finns många fina områden som är värda ett besök. Några förtjänar att nämnas lite extra:

Kilsravinerna

Kilsravinema är ett välkänt strövområde långs Hyndalsån (Tolerudsbäcken),strax söder om Kils samhälle. Marken på åns södra sida tillhör Prästlönetillgångarna. De brant nedskurna lerravinerna är geologiskt intressanta och är klassade som länsintresse. Växtligheten är frodig, vacker och ovanlig och kan ge besökaren en närmast "tropisk" upplevelse. Ett besök under vårblomningen är kanske särskilt att rekommendera, då blommandegullpudra täcker stora ytor och ormbunkarnastår i skira ljusgröna kvastar.Skogen längs ravinerna är registreradei stiftets naturvårdsplan och kommer att lämnas för fri utveckling. Marken norr om Hyndalsån ägs av Kils kommun, som har bildat ett kommunalt naturreservat därför att bevara ravinmiljön.

Foto: Lantmäteriet

WGS84

59°29'30.2"N 13°17'59.0"E

WGS84 decimal (lat, lon)

59.491709, 13.299723

SWEREF99 TM (nord, öst)

6596037, 403718

Naturstigen på Duvenäshöjden, Molkom

Strax norr om Molkoms samhälle har Karlstads stift tillsammnas med Skogsstyrelsen gjort en extra satsning på tillgänglighet och information i ett område som sedan länge är känt för sin spännande flora och sitt fågelliv.

Duvenäshöjden är ett av Värmlands så kallade hyperitberg. Här finns en rik växtlighet med bland annat flera olika arter av orkidéer, stora hasselbuskar, blåsippor, olvon, besksöta, trolldruva och sötvedel. Bland fåglarna märks nötkråka och skogsduva. Granskogen var på väg att tränga ut örter, buskar och lövträd och därför har vi gjort en naturvårdande gallring.

Väl markerade stigar tar dig genom området. Det finns två slingor, som är 800 m resp 1100 m. Ett besök under våren när vit- och blåsippor blommar som mest kan varmt rekommenderas.

 

Foto: Lantmäteriet

WGS84

59°37'31.2"N 13°44'29.8"E

WGS84 decimal (lat, lon)

59.625333, 13.741622

SWEREF99 TM (nord, öst)

6610359, 429021

Knapped, Karlskoga

Knapped är en lägergård som ligger naturskönt belägen i Lunedets friluftsområde, mellan campingen och slalombacken. Lägergården drivs av Karlskoga kommun. Här kan grupper samlas för friluftsdagar, naturstudier, hajker, lägerskolor och mycket annat.

Klicka här för mer information