Foto: Louise Hedberg

Kyrkoreservat

Här vill vi gärna berätta mer om och välkomna dig till våra smultronställen. I Karlstads stift har vi flera kyrkoreservat som vi tycker är särskilt intressanta och unika områden. Och dit du gärna får komma för att uppleva naturen eller varför inte plocka bär och svamp?

Grön fakta

 

Nyckelbiotoper kallas skogsområden av särskilt stor betydelse för naturvården och den biologiska mångfalden. Inom stiftets skogar finns 374 nyckelbiotoper omfattande totalt 959 hektar skogsmark. Stiftets nyckelbiotopsinventering har gjorts av Skogsstyrelsen på vårt uppdrag.

Kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler som stiftsfullmäktige i Karlstads stift har beslutat om. Ett kyrkoreservat får inte säljas eller upphävas. Varje kyrkoreservat ska märkas ut tydligt i terrängen och det ska finnas en skötselplan.

Karlstads stift har under många år samarbetat med länsstyrelser och naturvårdsverk vid bildandet av nya naturreservat. Flera välkända naturreservat har sitt ursprung i Kyrkans marker.

 

Strövområden

Inom vårt fastighets innehav finns mängder av fina områden. Några förtjänar att nämnas lite extra:

Kilsravinerna

Kilsravinema är ett välkänt strövområde långs Hyndalsån (Tolerudsbäcken),strax söder om Kils samhälle. Karlstads stift äger marken på åns södra sida. De brant nedskurna lerravinerna är geologiskt intressanta och är klassade som länsintresse. Växtligheten är frodig, vacker och ovanlig och kan ge besökaren en närmast "tropisk" upplevelse. Ett besök under vårblomningen är kanske särskilt att rekommendera, då blommandegullpudra täcker stora ytor och ormbunkarnastår i skira ljusgröna kvastar.Skogen längs ravinerna är registreradei stiftets naturvårdsplan och kommer att lämnas för fri utveckling. Marken norr om Hyndalsån ägs av Kils kommun, som har bildat ett kommunalt naturreservat därför att bevara ravinmiljön.

Foto: Lantmäteriet

WGS84

59°29'30.2"N 13°17'59.0"E

WGS84 decimal (lat, lon)

59.491709, 13.299723

SWEREF99 TM (nord, öst)

6596037, 403718

Naturstigen på Duvenäshöjden, Molkom

Här har vi tillsammnas med Skogsstyrelsen gjorten extra satsning på tillgänglighet och information i ett område som sedan länge är känt för sin spännande flora och fågelliv.

Duvenäshöjden är ett av Värmlandsså kallade hyperitberg och har därför en rik växtlighet med bland annat fleraolika orkideer, stora hasselbuskar, blåsippor, olvon, besksöta, trolldruva och sötvedel. Bland fåglarna märksnätkråka och skogsduva. Granskogen var på väg att tränga ut örter, buskar och lövträd och därför har vi gjort en naturvårdande gallring. En väl markerad naturstig går igenom området, där skyltar finns uppsatta som informerar om åtgärderna samt om olika växter och djur. Det finns två slingor, en som är 800 m och en som är 1100 m. Ett besök under våren när vit- och blåsippor blommar kan varmt rekommenderas.

 

Foto: Lantmäteriet

WGS84

59°37'31.2"N 13°44'29.8"E

WGS84 decimal (lat, lon)

59.625333, 13.741622

SWEREF99 TM (nord, öst)

6610359, 429021

Knapped, Karlskoga

Knapped är en lägergård som ligger naturskönt belägen i Lunedets friluftsområde, mellan campingen och slalombacken. Här kan grupper samlas för friluftsdagar, naturstudier, hajker, lägerskolor och mycket annat. Det finns båtar och kanoter samt övemattningsmöjligheter med plats för ca 50 personer. Lägergården drivs av Karlskoga kommun som hyrområdet av Karlstads stift.

Klicka här för mer information