Foto: Louise Hedberg

Kyrkoreservat

Här hittar du stiftets smultronställen, eller som vi kallar dem: kyrkoreservat, ett urval av särskilt intressanta och unika områden. Besök dem för att uppleva naturen och mångfalden, ta del av gammal bruks- och odlingshistoria, vandra eller plocka bär och svamp. Välkommen ut i naturen!

Kyrkoreservat i Karlstads stift

Kyrkoreservatet Paddtjärn

Sedan 2018 är 5,6 hektar av området vid Paddtjärn ett kyrkoreservat. Kyrkoreservaten är våra särskilda smultronställen – de finaste, mest intressanta och unika av de skyddade områden som förvaltas av Karlstads stift.

Kyrkoreservatet Trettondetjärn

Här finns tydliga rester av ett gammalt torp från 1940-talet. Området runt torpet är rikt med grönska, blommor, träd och buskar. Det finns även en badplats i kyrkoreservatet.

Kyrkoreservatet Erstabruden

Erstabruden är en mycket stor och gammal tall som står vid en skogsbilväg väster om sjön Stora Bör. Ingen vet säkert hur gammal den är och vi vill inte borra i den för att få svaret.

Kyrkoreservatet Katjärn

Katjärn är en liten trolsk skogstjärn strax utanför Årjäng. Nordväst om tjärnen reser sig Tjäderåsen, en 70 meterhög bergsrygg som stupar nästan lodrätt ned mot vattnet. På åsryggen växer en mycket gammal hällmarksskog, där de äldsta tallarna är över 300 år gamla.

Kyrkoreservatet Kontoret

Karlstads stift hälsar dig välkommen till kyrkoreservatet Kontoret! Finns det någon skog som gör skäl för begreppet ’pelarsal’ så är det Kontoret, i närheten av Sunne kyrkoherdeboställe. Här står de tvåhundraåriga tallarna stolta och höga och sträcker sig som pelare mot himlen.

Kyrkoreservatet Paskabäcken

På vintern är Bogsälven ofta isfri och man kan få se strömstare, häger och sångsvan. På älvens båda sidor finns lämningar av myrslåtter och rester av ängslador. Skogen i området är i huvudsak talldominerad skog eller blandskog av varierande ålder.

Kyrkoreservatet Casperstället

Casperstället är ett gammalt torpställe beläget på Laggåsen, som än idag är en av landets största sammanhängande prästlönefastigheter.

Kyrkoreservatet Osebol

Osebol är ett urskogsreservat i miniatyr, drygt en hektar stort, med grova träd med hackspettshål, kullfallna silvergrå stammar och torrved. Vackert att ströva i och naturvårdsmässigt intressant.

Vad är ett kyrkoreservat?

Kyrkoreservat är en form av frivilligt naturskydd med särskilda reservatsregler som stiftsfullmäktige i Karlstads stift har beslutat om. Ett kyrkoreservat får inte säljas eller upphävas. Varje kyrkoreservat ska märkas ut tydligt i terrängen och det ska finnas en skötselplan.

Relaterad information

Solen lyser igenom träden i en skog.

Strövområden

På stiftets marker finns många vackra platser som är värda ett besök. Här hittar du några som förtjänar att nämnas lite extra!

Skog och jord

Prästlönetillgångar består av jord, skog och fonder som förvaltas av Svenska kyrkan. Här kan du läsa om hur Karlstads stift jobbar med sina olika skogsfastigheter, kyrkoreservat och annat.

Pilgrim

En pilgrimsvandring är en yttre vandring som hjälper oss med den inre vandringen, mot en större personlig insikt och en större personlig mognad.