Lediga jobb

Här finner ni lediga jobb i Karlstads stift.

Klimatpedagog Karlstads stift

Förra året antogs en klimatfärdplan med målet att Svenska kyrkan från år 2030 inte längre ska lämna något nettobidrag av växthusgaser som påverkar den globala uppvärmningen. Alla stift inom Svenska kyrkan, däribland Karlstads stift, medverkar i den stora satsningen. Därför söker vi nu en klimatpedagog som ska utveckla, stödja och samordna det pedagogiska och kommunikativa arbete som görs inom klimatområdet mot såväl barn som vuxna i samtliga våra enheter och verksamheter.

Arbetsuppgifter


Som klimatpedagog på Karlstads stift är uppdraget att arbeta proaktivt och pedagogiskt med klimatfärdplanens genomförande. Tillsammans med kollegor i församlingarna och på stiftet arbetar du för att göra kyrkans och teologins roll i klimatkrisen tydlig, och du medverkar till att stödja verksamheterna i arbetet mot klimatfärdplanens mål. Barn och unga är en prioriterad grupp för den satsning som nu görs, och att identifiera och skapa utrymme för deras klimatengagemang är en central uppgift för klimatpedagogen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom pedagogik, samhällsvetenskap eller teologi. Du har en mycket god pedagogisk och kommunikativ förmåga samt erfarenhet av pedagogiskt arbete, helst riktat mot barn och unga. Du delar Svenska kyrkans värdegrund och är beredd att sätta Dig in i teologiska frågor och vilken betydelse de har för klimatarbetet.

Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet av arbetsuppgifter kopplade till hållbarhetsfrågor inom miljö och klimat, samt erfarenhet av och god förmåga att driva samverkansprocesser och utvecklingsprojekt.

Tjänsten innebär många besök i församlingarna, och då Karlstads stift är stort till ytan förutsätter vi att du har körkort.

Varaktighet, arbetstid 

Tjänsten är en visstidsanställning på två år (heltid 100%) med planerat tillträde den 2021-01-01 eller efter överenskommelse. Placeringsorten är Karlstad.

Om oss

Svenska kyrkan arbetar mycket brett med frågor som berör klimat och hållbar utveckling, och den nya klimatfärdplanen spänner över områden från diakoni och bistånd till inköps- och fastighetsfrågor. Som en stor arbetsgivare, inköpare, fastighetsägare och förvaltare av skog och mark är klimatfrågorna centrala för Svenska kyrkan.

Karlstads stift har arbetat organiserat och aktivt med klimat och miljö i många år. Redan för tolv år sedan genomfördes ett stort klimatprojekt med fastighetsinventering, energiomställning och klimatutbildningar. Det innebär att vårt utgångsläge är bra, men väldigt mycket återstår att göra.

I Karlstads stift finns ett livligt arbete med barn, unga och konfirmander. Församlingarna möter många såväl i den egna verksamheten som i kontakter med förskola och skola. I stiftets regi samlas uppemot 500 ungdomar årligen för att genomgå en ung ledarutbildning, för att nämna något.

Som klimatpedagog kommer du ingå i ett arbetslag med såväl teologisk kompetens som kunskap inom klimat- och miljöområdet. Du kommer även att samverka med det team på stiftskansliet som jobbar särskilt med frågor som rör barn i åldrarna 0-18 år.

Karlstads stift finns till för våra församlingars skull. Vi möjliggör för dem att möta människor där människor är, på olika platser och i livets alla skeden. Nära Gud. Nära människan.

Vi är ett av Svenska kyrkans 13 stift som består av församlingar i landskapen Värmland och Dalsland. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, dess förvaltning, begravningsverksamheten samt att förvalta dess jord och skog. Ca. 45 personer är anställda på Karlstads stift, som är beläget vid stora torget i Karlstad.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar vi med Testhuset. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Bengt Libäck på 070 594 72 77 eller Sofie Gustavsson på 070 291 78 83. Du kan också kontakta miljöledare Tina Westlund på 070 355 54 88.
Klicka här för att göra din ansökan!

Sista ansökningsdag är 2 november. Välkommen med din ansökan.

Diakon till Säffle pastorat (100%)

Vi har ett härbärge för EU-migranter.
Vi har ett integrationscentrum.
Vi har en Volontärbyrå, Café Oasen.
Vi har en diakon, sex präster och flera frivilliga i det diakonala arbetet.
MEN
Vi saknar en diakon som...
... har fokus på samtal, i hemmen eller på diakoniexpeditionen.
... ansvarar för kontakterna med vård och omsorg.
... representerar Säffle pastorat i Posom-arbetet.

Vi förutsätter att du har körkort och tillgång till bil.
Tillträde efter överenskommelse

Sista ansökningsdag fredag 23 oktober 2020.

Ansökan skickas till
e-post: ansokan.saffle@svenskakyrkan.se
snigelpost: Säffle pastorat; BOX 97; 661 22 Säffle

Läs mer om Säffle pastorat
Läs mer om Säffle kommun

Upplysningar:
Kontraktsprost Lena Skoting 0533-69 13 31
Facklig representant:
Vision, Eva Bonander, 0560-272 09
KyrkA Per-eric Nyman, 0533-69 14 70

Komministertjänst i Brålanda pastorat

Brålanda pastorat i södra Dalsland (Karlstads stift) söker en komminister 100%. Vi är öppna för att diskutera även andra tjänstgöringsgrader.

Brålanda pastorat består av Brålanda, Gestads och Sundals-Ryrs församlingar med sammanlagt c:a 3.600 invånare varav c:a 2.640 tillhöriga. För närvarande finns inga planer på sammanläggning med andra enheter.

Pastoratet ligger i Vänersborgs kommun längs E45 med närhet även till Trollhättan och Uddevalla. I Brålanda samhälle finns förskola och skola årskurs 1-6, ICA-affär och ett antal andra affärer. Här finns även vårdcentral, folktandvård och bibliotek. I bygden finns en god anda och ett rikt föreningsliv.

I pastoratet finns 5 kyrkor, 3 församlingshem och en expeditionslokal. I organisationen finns idag på prästsidan en kyrkoherde plus den komministertjänst på där vi nu söker efter lämplig person. Vidare finns musiker 58 + 70%, församlingsassistent 100% + 50%, en extra medhjälpartjänst 80%, kanslist 50%, ekonom 90% och 5 vaktmästare plus säsongsarbetare. Vid sidan av detta finns många som medverkar ideellt i olika uppgifter.

Normalt firas två gudstjänster inom pastoratet varje söndag, med relativt god tillslutning. Exempel på annan verksamhet är Alpha-kurser, bibel- och samtalsgrupper, syförening, luncher och dagsamlingar, språkcafé, barn- och ungdomssamlingar i olika former, ”Himmel & Pannkaka” (ungefär som Messy Church), utflyktskyrka, barn- och vuxenkör, Soul Children, lovsångsgrupp och bönesamlingar.

I pastoratet finns sedan gammalt en kyrklig tradition. Idag pågår ett förnyelsearbete inspirerat bl.a av kontakter med Credo, Alpha och Oas-rörelsen. Vi har även ett gott ekumeniskt samarbete.

Mer om inriktningen på arbetet finns att läsa i församlingsinstruktionen, antagen 2019. Rubriken är ”Jesus för alla – alla för Jesus” och de tre utvecklingsområden som där anges är: Bön, volontärer och familj.

 Vi söker dig som

 • är präst i Svenska kyrkan.
 • vill verka och undervisa på bibelns grund, är öppen för förnyelse och är rotad i Svenska kyrkans tro och liv.
 • är van att gå bönens väg i ditt arbete och brinner för att se människors växa i sin tro.
 • vill vara med och bygga levande församlingar och själv har en önskan att var en del i detta.
 • är utåtriktad och öppen för ekumenik och kontakt med skolor och föreningar.
 • kan tänka dig att arbeta med profil mot barn och ungdom eller med diakonala uppgifter.
 • vill finnas med i arbete med Alpha-kurser och annat vuxenarbete.
 • tycker om att leda gudstjänster och ansvara för andra prästerliga uppgifter.
 • är ansvarsfull och tydlig, tycker om att möta människor och har god samarbetsförmåga
 • har körkort och tillgång till bil
 • Komministern tjänstgör tillsammans med kyrkoherden i alla tre församlingarna med alla förekommande prästerliga uppgifter som gudstjänster, förrättningar, undervisning, ledarträning, själavård och hembesök. Har vår nya komminister gåvan att arbeta med målgruppen barn/ungdom/familj blir vi inte alls ledsna. Även diakonal inriktning kan vara en möjlighet. I arbetslaget försöker vi vara öppna för att forma arbetsuppgifterna efter gåvor och intresse.

Tillträde 210201 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Frågor besvaras av kyrkoherde Thomas Holmström 070-230 58 59

Välkommen med din ansökan, tillsammans med löneanspråk och referenser, till Brålanda pastorat, Storgatan 26, 464 62 Brålanda eller bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi vill ha din ansökan senast 201004.

Enhetschef (stiftsadjunkt) till Karlstads stift

Vill du bli en del av ett sammanhang där teamarbete är en självklarhet och där individuell spetskompetens uppskattas?
I Karlstads stift är biskop Sören Dalevis valspråk ”människa bland människor” av stor betydelse. Vi har högt i tak och låga trösklar för både nya vindar och betydelsefulla traditioner. Vårt medarbetarskapskap ska präglas av omtanke, tillit, mod, ansvar och kommunikation.

Vi söker enhetschef (stiftsadjunkt) till enheten för församlingsutveckling på Karlstads stift

Som enhetschef för församlingsutveckling har du en viktig roll i främjandet av församlingarnas verksamhet inom den grundläggande uppgiften. Det handlar om att ge stöd och inspiration på ett stiftskansli som finns till ”för församlingens skull”. Karlstads stift prioriterar tre strategiska områden; den pedagogiska utmaningen, barn och unga samt rekrytering.

Som enhetschef har du ansvar för verksamhet och ekonomi. Du leder och har personalansvar för 12 medarbetare med hög kompetens och engagemang. Du samordnar processer och kommunicerar med dina medarbetare om förväntningar och prioriteringar, så att alla känner sig delaktiga och förstår sin roll. Du är en möjliggörare för dina medarbetare och är närvarande i deras vardag. Ditt ledarskap är tydligt, entusiasmerande med inriktningen att främja församlingslivet i stiftet.

Du har ett delegerat beslutsansvar och ingår i ledningsgruppen där du tillsammans med biskop, enhetschefer och kanslichef ansvarar för strategiska frågor som rör hela stiftskansliet. Förutom chefsuppdraget kommer du även att till viss del arbeta operativt med arbetsuppgifter utifrån enhetens uppdrag. Möjlighet finns även att till viss del forma tjänsten för att ta tillvara på just din specifika kompetens och bakgrund.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Övergripande ansvar för enhetens verksamhet samt i samverkan med biskop och kanslichef

 • Leda, och vara delaktig i, enhetens arbete för att främja församlingar och pastorat i den grundläggande uppgiften.

 • Ansvar för utveckling av enhetens medarbetare, arbetsmiljö och resursplanering.

 • Ingå i stiftskansliets ledningsgrupp

 • Ansvar för verksamhetsplanering, budget och uppföljning.

 • Vara ett teologiskt bollplank till biskop, kanslichef och medarbetare på stiftskansliet.

 • Bereda och föredra ärenden till stiftsstyrelse och domkapitel.

 • Planera och delta vid visitationer, prost- och kyrkoherdesamlingar.

 • Driva och samordna utvecklingsprocesser inom verksamheten.

Kvalifikationer:

För tjänsten krävs att:

Du är präst med bred erfarenhet av såväl operativt som strategiskt arbete.

Du har dokumenterad chefs- och ledarskapserfarenhet.

Du är väl förankrad i Svenska kyrkans tro och tradition.

Du har god förmåga att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt.

Du har körkort.

Det är meriterande att du har:

Erfarenhet från arbete i församling eller stift.

Fördjupade teologiska studier.

Erfarenhet från tjänst som kyrkoherde eller liknande erfarenhet.

Som person…

är du trygg och prestigelös med förmåga att lyssna och med modet att leda och fatta beslut. Du arbetar strukturerat med god blick för helheten och för att se samband. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta.

Då enhetens medarbetare tar stort eget ansvar blir ditt fokus att förmedla tydliga förväntningar och ge stöd i prioriteringar på ett motiverande och förtroendegivande sätt. 

Övrig information

Vi erbjuder bra personalförmåner, satsning på hälsofrämjande åtgärder, goda möjligheter till kompetensutveckling samt till flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv.

Anställningsform/Tjänstgöringsgrad

Tjänsten är på heltid, tills vidare. Placeringen är på stiftskansliet i Karlstad.

Upplysningar om tjänsten

Lämnas av Karin Andersson, kanslichef, telefon: 054-17 24 60 eller Charlotte Klingestad, personalstrateg, telefon: 054-17 24 44

Ansökan

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV, senast 2020-09-25 på e-post till karlstadsstift@svenskakyrkan.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Våga språnget! Präst till Högsäters församling

Högsäter behöver en präst som vågar ta språnget in i framtiden tillsammans med församlingen. Är du den präst vi behöver?

Just nu står Högsäter inför spännande förändringar. Nya verksamheter håller på att byggas upp, en process kring sammanslagning med grannförsamlingen är på gång, och arbetslaget fylls på med nya medarbetare. Du blir en viktig del av detta arbete.

Som präst hos oss utför du alla vanliga uppgifter: gudstjänster, kyrkliga handlingar, andlig fördjupning och konfirmander. Här finns en stor grupp ideella som du får som medarbetare, samt ett arbetslag där skattet aldrig är långt borta.

Vi söker dig som både kan arbeta självständigt och gärna involverar frivilliga. Som präst i Högsäter får du vara med och utveckla församlingslivet. Du blir en del av ett lösningsfokuserat team och får stort utrymme att forma verksamheterna efter dina förmågor.

 I Högsäter finns det bästa av allt: trevliga människor, närhet till fantastisk natur och goda förbindelser till västkusten och Göteborg.

Vi vill satsa både utåt och inåt samtidigt. Det innebär att här finns både möjlighet att delta i en bönegemenskap, stilla dagar och retreater, och att Svenska kyrkan finns representerad vid evenemang i kommunen.

Välkommen med din ansökan senast 7 okt. till:
Högsäters församling, Allévägen 28, 458 70 Högsäter

Kontakt: Sigge Andreas Widekärr, kyrkoherde 0528-75051 eller 0733-641117

Informatör 50% till Hammarö församling 

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom information/kommunikationsområdet eller motsvarande dokumenterade kunskaper. Vi söker dig som har fingertoppskänsla för att skapa information som inspirerar och skapar värde hos mottagaren. Vi söker dig med estetiskt sinne som finner glädje i att kommunicera på många olika sätt.

Läs mer om tjänsten och ansök här

Kyrkoherde till skogs - Nordmarkens pastorat

Nordmarkens Pastorat ligger i sydvästra Värmland och tillhör Karlstads Stift. Vi består av 8 församlingar och ca 35 medarbetare.

I Nordmarkens Pastorat drivs vi av ett entreprenörskap och ett otroligt engagemang i hela bygden. Tillsammans har vi skapat ett rikt församlingsliv, ett engagerat arbetslag och goda relationer för livet. Vi söker en driven kyrkoherde som tillsammans med oss fortsätter vårt utvecklingsarbete, har mod till förändring och visar omtanke för vårt pastorat. Du ges möjlighet att utveckla tjänsten och får stöd från biskopen och kontraktsprosten. Om du känner till några präster som också skulle trivas med närheten till varje kyrka i ett grönskande skogsliv med närhet till hjortron och älgjakt eller som lockas av närheten till Oslos pulserande kulturliv är de också välkomna att söka. Tillsammans kommer vi att skapa en spännande och hållbar arbetsmiljö och församlingsliv. I Karlstads stift är biskop Sören Dalevis valspråk ”människa bland människor” vilket kännetecknar vår syn på en kyrka i framtiden.

Nuvarande kyrkoherde kommer gå i pension varav vi söker en ersättare.

Arbetsuppgifter
Våra medarbetare är otroligt engagerade och driva varav det ställer höga krav på dig som ledare. Du ska tillsammans med dina medarbetare, förtroendevalda och ideella utveckla organisationen och inspirera till kreativitet och handlingskraftighet. Du är en person som kan planera och administrera församlingens verksamhet och som har god kunskap i ekonomi- och organisationsfrågor. Din roll som ledare hos oss innebär att du ser en utmaning i att ständigt förbättra verksamheten och att samtidigt få alla att se det positiva i det.                                                    

Krav för tjänsten
Vi söker dig som är prästvigd i Svenska kyrkans ordning och har behörighet att söka tjänst som kyrkoherde enligt kyrkoordningen. Du innehar B-körkort.

Som person är du
Du trivs med att leda andra människor på ett ödmjukt och lyhört sätt, samtidigt som du kan fatta beslut och agera när det krävs. Du får energi av att se dina medarbetare utvecklas och anser att prestigelöshet och arbetsglädje är nödvändigt för att lyckas. Du är tydlig och rak i din kommunikation oavsett vem du kommunicerar med. Du inser vikten av att delegera och att arbeta långsiktigt med en strategisk plan för pastoratets arbete i framtiden. Du drivs av att en vilja att skapa bra förutsättningar för Svenska Kyrkan även i framtiden. Du motiveras av vår biskops valspråk och kan ta det till ditt hjärta.

Övrig information
Vi erbjuder möjlighet till tjänstebostad, tjänstebil och goda möjligheter till kompetensutveckling samt till flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och privatliv. Vi kallar till digitala intervjuer löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag. Eftersom vi även söker flera komministrar får du gärna tipsa vänner så kanske en flytt till natursköna Värmland kan bli verklighet för er alla.

Anställningsform
Tjänsten är tillsvidare på heltid med placering i Nordmarkens pastorat.

Sista ansökningsdag 23 augusti.

Upplysningar om tjänsten
Kyrkoherde Rune Wallmyr, 0573-136 01
Kyrkorådets ordförande Ulla Paulsson, 070-543 93 77
HR-generalist Valentina Hammarström, 054-17 24 68
KyrkA, Per-Eric Nyman, 070-6633698

Komminister (100%)

Forshaga-Munkfors söker just nu en komminister

Länktext: Här kan du läsa mer om tjänsterna. 

Degerfors-Nysund söker två präster 

Läs mer om tjänsterna och ansök här