Visselblåsarfunktion för Karlstads stift

Via Karlstads stifts visselblåsartjänst kan du slå larm om eller rapportera misstänkta oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen. 

Tjänsten tillhandahålls via det oberoende företaget Lantero och anmälningarna hanteras av handläggare på stiftet. Även förtroendevalda och ideella kan använda visselblåsarfunktionen. 

Till Karlstads stifts visselblåsartjänst

När ska visselblåsartjänsten användas?

Om du har kännedom om ett misstänkt missförhållande som är relaterat till arbetsplatsen Karlstads stift, som är så allvarligt att det finns ett allmänintresse av att det utreds, då kan du använda visselblåsartjänsten. 

Ofta är det bättre att prata direkt med närmaste chef eller liknande för att kunna diskutera det misstänkta missförhållandet. Men om du av någon anledning inte kan eller inte känner dig bekväm med att göra det, så kan du gå via visselblåsartjänsten.

Relaterad information

Vanliga frågor om visselblåsning

På Lanteros webbplats hittar du vanliga frågor om visselblåsning. När ska du anmäla? Vilket skydd har du? Vad kan du förvänta dig? Det finns en hel del som är bra att känna till.

Visselblåsarlagen

Enligt visselblåsarlagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. Läs om lagen på Arbetsmiljöverkets webbplats.