Diakoni

Förenklat kan man säga att diakoni är kyrkans sociala ansvar. I Svenska kyrkan arbetar diakoner mitt bland människorna med bland annat själavård, krissamtal och olika sorters stöd. Det kan också handla om att uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.

Behöver du prata med någon?

Hos Svenska kyrkan finns det alltid någon som lyssnar och det du säger stannar där. Det kan handla om tro och tvivel, eller få stöd när livet känns svårt. Vänd dig till din församling för att hitta en präst eller diakon att prata med.

Svenska kyrkan ordnar även olika typer av stöd- och samtalsgrupper. Kontakta din församling för att ta reda på vad som finns nära dig.  

Behöver du akut samtalsstöd på natten kan du ringa jourhavande präst, som nås via 112. Både prästen och du som ringer är anonyma för varandra.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Sorgebearbetning

Att förlora en anhörig kan innebära en stor livskris och förlusten kan aldrig ersättas. När någon som stod dig nära har dött påverkar det ditt liv på olika plan. Nya känslor och tankar kommer. Svenska kyrkan erbjuder samtal och sorgegrupper.

Arbetsliv och samhälle

Svenska kyrkan engagerar sig inom olika områden i samhället där människor har det svårt eller behöver stöd. Bland annat finns det diakonalt stöd för dig som står långt från arbetslivet. Karlstads stifts ansvar är att stötta församlingarna i Värmland och Dalsland i detta.

Stiftet utbildar och handleder församlingar i Mary-metoden, som handlar om att handleda människor i arbetsträning, praktik och rehabilitering. Flera församlingar i Värmland och Dalsland arbetar efter metoden. 

Maryplats – arbetsträning i församlingen och ett meningsfullt arbetsliv för alla

En annan del av det diakonala arbetet är stöd till människor på flykt och människor som är nya i Sverige. 

Svenska kyrkans arbete med migration och integration

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans finns till för patienter, anhöriga och personal, för att hjälpa människor att hantera den mänskliga, existentiella och andliga frågor som ofta tränger sig på i livets gränssituationer. Sjukhuskyrkan kan erbjuda samtal och det finns möjlighet till andakt och gudstjänst.