Foto: Magnus Aronson

Kyrkan i vården

Kyrkan i vården är ett gemensamt arbete som utförs av anställda inom kyrkorna i kommunen och kommunens vård- och omsorgspersonal samt landstingets palliativa team.

Foto: Magnus Aronson