Foto: Magnus Aronson

Kyrkan i vården

Kyrkan i vården är ett gemensamt arbete som utförs av anställda inom kyrkorna i kommunen och kommunens vård- och omsorgspersonal samt landstingets palliativa team.

Foto: Magnus Aronson

Läs mer om sjukhuskyrkan

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört, det är sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart – öppen för alla – när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.