Foto: IKON

Kristinehamn

Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Kristinehamns församling

FÖRSAMLINGSHEMMET     

Nya Kyrkogatan 1

Öppna förskolan  

Måndag 
10.00-15.00

Onsdag 
10.00-15.00

Fredag  
10.00-13.00

Småbarnscafé 0-1 år inne på Café Pärlan tisdagar kl. 10.00-13.00.
Rytmik och sångsamling 10.00. Medtag eget fika.

Miniorer     
Från förskoleklass. Församlingshemmet tisdagar kl. 17.30-19.00. 

Fredax        
Från åk 4. Församlingshemmet fredagar kl. 14.30-16.30.

SKU  
Från åk. 7. Församlingshemmet fredagar kl. 18.00-20.30.

KU        
Gymnasiegrupp. Församlingshemmet torsdagar kl. 19.00-21.00.

Familjekören      
Sommarhemmet Pärlan torsdagar kl. 17.15. 

För anmälan till grupper och frågor: 0550-879 16, helena.margard@svenskakyrkan.se

One voice  f.d. Himlakören  Start 16/9  
Åk F-3. Församlingshemmet
Torsdagar
kl. 16.10-16.50 Körsång
kl. 17.00-17.45 Skaparverkstad (instrumentspel, dans, pyssel m.m.)
Vi hämtar barn från Södermalmsskolan 15.50 för promenad till församlingshemmet.

Ceciliakören   Start 16/9
Åk 4-6. Församlingshemmet
Torsdagar
kl. 18.30-19.20

För anmälan och frågor: 070-370 18 40, ingela.johansson@svenskakyrkan.se