Foto: IKON

Kristinehamn

Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Kristinehamns församling

FÖRSAMLINGSHEMMET     
Nya Kyrkogatan 1


Öppna förskolan

Måndag 
9.00-16.00

Onsdag 
9.00-16.00

Fredag  
9.00-13.00

Småbarnscafé
Varje dag har vi en sångstund.
Det finns fika, kaffe och te att köpa till självkostnadspris.

Miniorer     
Från förskoleklass-åk 3
Tisdag kl. 17.30-19.00

Fredax        
Åk 4-6
Fredag kl. 14.30-16.00

SKU  
Från åk 7
Fredag kl. 18.00-20.00

Familjekören      
Torsdag kl. 17.15

För anmälan och frågor ring 0550-879 16 eller helena.margard@svenskakyrkan.se

One voice     
Körsång förskoleklass-åk 2
Torsdag kl. 17.20-18.00 sång, pyssel, mat och familjekväll.

MixVox  
Körsång åk 3-5
Torsdag kl. 15.00-15.45
            
För anmälan och frågor ring Ingela Johansson 070-370 18 40 eller ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se