Foto: IKON

Kristinehamn

Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Kristinehamns församling

FÖRSAMLINGSHEMMET     

Nya Kyrkogatan 1

Öppna förskolan  

Måndag 
10.00-15.00

Onsdag 
10.00-15.00

Fredag  
10.00-13.00

Småbarnscafé 0-1 år i församlingshemmet tisdagar kl. 9-12 sångsamling. Medtag eget fika.

Rytmikgrupper     

Måndag 
10.00 Rytmik för alla åldrar.
10.45 Småbarnsrytmik 6-9 mån.
15.30 Rytmik för alla åldrar.

Onsdag
10.00 Rytmik för alla åldrar.
10.45 Småbarnsrytmik 3-6 mån.
15.30 Sångstund för alla åldrar.
Anmälan till Sara

Miniorer     
Från förskoleklass F-3. Tisdagar kl. 17.30-19.00. 
Anmälan till Emanuel

Fredax        
Från åk 4. Fredagar kl. 14.30-16.30.
Anmälan till Anna

SKU  
Från åk. 7. Fredagar kl. 17.30-19.00.
Anmälan till Emanuel

KU        
Gymnasiegrupp. Torsdagar kl. 19.00-21.00.
Anmälan till Pontus

Familjekören      
Torsdagar kl. 17.15. 
Anmälan till Helena

One voice  f.d. Himlakören    
Åk F-3. Torsdagar kl. 17.15-18.00.
Anmälan till Ingela

VOXETTE 
Tjejer från 14 år.
Anmälan till Karin 

Ceciliakören         
Kören är för dig mellan 9-12 år.
Onsdagar kl. 18.15-19.00 i församlingshemmet.
Anmälan till Karin

För anmälan och frågor till barn- och ungdomsverksamheten:

Helena Mårgård
Tel. 0550-879 16

E-post: helena.margard@svenskakyrkan.se 

 Sara Bjerkander
Tel. 0550-879 46
E-post: sara.bjerkander@svenskakyrkan.se

Anna Pollack
Tel. 0550-879 17
E-post: anna.pollack@svenskakyrkan.se

Pontus Calais
Tel. 0550-879 51
E-post: pontus.calais@svenskakyrkan.se

Karin Marcusson
Tel. 0550-879 20
E-post: karin.marcusson@svenskakyrkan.se

Ingela Johansson
Tel. 0550-879 44
E-post: ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se

 Emanuel Mattsson
Tel. 0550-879 56
E-post: emanuel.mattsson@svenskakyrkan.se