Foto: IKON

Kristinehamn

Kyrkans barn- och ungdomsverksamhet i Kristinehamns församling

FÖRSAMLINGSHEMMET     

Nya Kyrkogatan 1

Öppna förskolan  

Måndag 
9.00-16.00

Onsdag 
9.00-16.00

Fredag  
9.00-13.00
Sångstund kl. 10.00

Småbarnscafé
Tisdagar kl. 9.00-12.00.

Miniorer     
Från förskoleklass. Tisdagar kl. 17.30-19.00. 

Fredax        
Från åk 4. Fredagar kl. 14.30-16.30.

SKU  
Från åk. 7. Fredagar kl. 18.00-20.00.

KU        
Gymnasiegrupp. Torsdagar kl. 17.30-20.30.

Familjekören      
Torsdagar kl. 17.15. 

För anmälan till grupper och frågor: 0550-879 16, helena.margard@svenskakyrkan.se

One voice     
Körsång för lågstadiet.
Torsdagar kl. 16.10-16.50 

MixVox  
Körsång för mellanstadiet
Onsdagar
kl. 16.15-17.00

För anmälan och frågor: 070-370 18 40, ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se 

Kristinehamns ungdomskör
Högstadiet, gymnasiet och äldre
Onsdagar kl. 17.15-18.00

Ledare: Anna Pollack, 0550-879 17 eller anna.pollack@svenskakyrkan.se
Ingela Johansson, 070-370 18 40 eller ingela.e.johansson@svenskakyrkan.se