Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är till för alla som vistas på sjukhuset – både för patienter, anhöriga och personal.

Att vara i sjukhusmiljö innebär för många att man får tankar och funderingar som det kan kännas skönt att få samtala med någon om. Samtalen har alltid sin utgångspunkt i vad du personligen tycker är viktigt.
Diakon och präst som jobbar här har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vända dig till oss oavsett om du har en tro eller inte.
Välkommen att kontakta Sjukhuskyrkan om du vill dela glädje, sorg eller hopp. Här finns en helhetssyn där människan och inte diagnosen står i centrum.
Vi finns till för enskilda samtal, själavård och bön.

Vårt samtalsrum finner du på plan 3, strax bortom biblioteket.

På sjukhuset i Torsby arbetar diakon Karin Lövestam-Öberg. Vid behov finns även prästerna Karin Jansson och Johan Bonander tillgängliga.

Karin finns på sjukhuset och besöker även särskilda boenden samt gör hembesök. Telefon Sjukhuskyrkans exp. (På detta nummer finns telefonsvarare, som avlyssnas regelbundet.) 010-834 74 08. (mobilen säkrast för direkt kontakt)

KARIN LÖVESTAM-ÖBERG
Mobil: 070-671 39 61
E-post: Karin.Lovestam-Oberg@svenskakyrkan.se

Vid behov kontaktas präst eller diakon: 
Karin Jansson, präst tel. 070-280 71 94 
Johan Bonander, präst tel. 070-51 50 440

Länk Sjukhuskyrkan i Sverige