Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Karlstads pastorat Besöksadress: Västra Kyrkogatan 3-5, 65224 KARLSTAD Postadress: Västra Kyrkogatan 5, 65224 KARLSTAD Telefon:+46(54)141400 E-post till Karlstads pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Sjukhuskyrkan vid Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkan är till för alla - patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och hos oss arbetar en sjukhuspräst, en sjukhuspastor och en sjukhusdiakon.

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med din hemförsamling eller med företrädare för den religion du tillhör.  Våra lokaler finns i närheten av huvudentrén. Följ röda gatan så hittar du oss mellan hiss B och C.

Våra arbetstider är mån-fre 08:00-16:30.

Andakt och gudstjänst Varje onsdag kl. 12:00 har vi en andakt i Rum för stillhet som ligger intill våra lokaler. Vi kan också hjälpa till med enskilda andakter och gudstjänster på sjukhuset. Det kan gälla förbön, nattvard, bikt, andakt vid dödsbädd eller död, krisdop, vigsel med mera.  

Ta gärna kontakt med oss: 

  • När du funderar över din livssituation och behöver någon att prata med
  • När du vill samtala om svåra saker såsom sorg, oro, tro, tvivel och livets mening
  • När du vill ha någon som ber för dig eller när du vill ha hjälp med enskild andakt eller gudstjänst
  • När någon i din närhet behöver ditt stöd och du önskar handledning
  • När du som personal vill ha någon att samtala med om till exempel svåra situationer du möter i ditt arbete

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.  

 
Sjukhuskyrkan på Centralsjukhuset är till för dig som vistas på sjukhuset eller i kommunens äldreomsorg, både patienter, personal och anhöriga. 

Anna-Karin Berglind

Karlstads pastorat

Sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan

Håkan Fhager

Karlstads pastorat

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan

Anders Persson

Karlstads pastorat

Sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan