Sjukhuskyrkan vid Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkan är till för alla - patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och hos oss arbetar en sjukhuspräst, en sjukhuspastor och en sjukhusdiakon. Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

För dig som förlorat en anhörig i covid-19

Sjukhuskyrkan på Centralsjukhuset i Karlstad erbjuder dig som förlorat en anhörig i covid-19 möjlighet att vara med i en samtalsgrupp. Vi träffas 5 gånger med start 14 februari 2022. Välkommen.

Ändringar under rådande omständigheter

Under rådande pandemi av Coronavirus har vi ingen middagsbön men vi tar emot och gör besök som vanligt, men med de säkerhetsåtgärder som smittskydd rekommenderar. Ni är alltid välkomna att ringa till oss på 010-83 15 300.

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan vill medverka vill medverka till en helhetssyn på människan i vården.

Vi finns till för dig när du

önskar att någon lyssnar och vill samtalar om det som är viktigt för dig, vill ha någon att dela glädjen, sorgen eller hoppet med, vill ha förbön eller annan kyrklig handling eller önskar vägledning eller handledning när människor du känner ansvar för behöver ditt stöd.