Sjukhuskyrkan vid Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkan är till för alla - patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och hos oss arbetar en sjukhuspräst, en sjukhuspastor och en sjukhusdiakon. Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

När någon i familjen dör blir ingenting sig likt. Barn kan behöva hjälp i sitt sorgearbete och ett sätt är att få träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Vi planerar att starta nya stödgrupper för barn och unga i sorg i mars 2024.
Mer information och kontaktuppgifter finns här.

Stödgrupper för barn och unga i sorg - Region Värmland (regionvarmland.se)

Om Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan vill medverka vill medverka till en helhetssyn på människan i vården.

Vi finns till för dig när du

önskar att någon lyssnar och vill samtalar om det som är viktigt för dig, vill ha någon att dela glädjen, sorgen eller hoppet med, vill ha förbön eller annan kyrklig handling eller önskar vägledning eller handledning när människor du känner ansvar för behöver ditt stöd.