Meny

Sjukhuskyrkan vid Centralsjukhuset

Sjukhuskyrkan är till för alla - patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkan är ekumenisk och hos oss arbetar en sjukhuspräst, en sjukhuspastor och en sjukhusdiakon. Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Anna-Karin Berglind

Karlstads pastorat

Sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan

Håkan Fhager

Karlstads pastorat

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan

Anders Persson

Karlstads pastorat

Sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan