Foto: David Fryxelius

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan - till tjänst för patienter, närstående och personal. De kristna samfunden samverkar i den andliga vården på våra sjukhus. Det gemensamma namnet för denna verksamhet är Kyrkan i vård och omsorg.

Stillhetens rum - är öppen dygnet runt för dig som önskar en stund av stillhet, lugn och ro (Rummet finns på samma plan som röntgenmottagningen). Vårt arbete riktar sig till patienter, närstående och personal. 

 Kontakta gärna oss:
* genom avdelningspersonalen.
* genom någon av dina närstående.
* genom att ringa eller besöka sjukhuskyrkan.

Carola Riddargård, diakon i vård och omsorg, 0570-72 82 28

Arbetet kan i huvudsak sammanfattas så här:
* stöd i akuta situationer
* stödsamtal/själavårdssamtal
* andakt och förbön
* enskild nattvard
* andakt vid avsked av avlidna
* sorgegrupper
* samtal och reflektionsgrupper med personal
* förmedling av kontakt med själavårdare från hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner.

 Sjukhuskyrkans personal har tystnadsplikt och för inga journaler.