Ett kors, en växt och tända ljus står på ett bord med vit duk. Några suddiga personer står runt om.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sjukhuskyrkan i Arvika

Sjukhuskyrkan är ett uttryck för kyrkornas gemensamma arbete att vara ett stöd för människor inom vården.

Du som är patient, närstående eller personal, vi finns för dig när du: 

  • Önskar att någon lyssnar och samtalar om det som är viktigt för dig.
  • Vill ha någon att dela glädje, sorg eller hoppet med.
  • Vill ha förbön eller annan kyrklig handling (ex. nattvard, vigsel osv.)
  • Vi kan också förmedla kontakt med din hemförsamling och med företrädare för andra kyrkor och samfund och religioner med mera.

Stillhetensrum på Arvika sjukhus

är ett rum där för stillhet, ro och andakt. 
Rummet står alltid öppet och är beläget på samma plan som röntgenmottagningen. 
Välkommen in!

Du är välkommen att ta kontakt med:

Carola Riddargård, Diakon 
0570-72 82 28, 
carola.riddargard@svenskakyrkan.se
Svenska kyrkans pastorsexpedition, 
Arvika: 0570 – 72 82 00.

Diakon finns på sjukhuset vanligtvis två dagar i veckan.
Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.