Foto: creativecommons.org/ licenses/by-sa/3.0

Sju teman ur Barnens bästa bibel med Jesper Svartvik

Forskaren, teologen och prästen Jesper Svartvik utvecklar texterna bakom Barnens bästa bibel fördelade på sju teman i cirka kvartslånga föreläsningar. De sju är: Skapelsen, Ormen, Kain och Abel, Jesus föds, Den som är fri från synd, De förlorades kapitel, Stilla veckan och Påsken.