Danser och instruktionsfilmer

Här finns alla danser på film, samt instruktionsfilmer till respektive dans.

Beskrivning av danserna

Första dansen: Tidernas Skapelsegånglåt

Dansen ser vi som en glädjeyttring över skapelsen, big bang och evolutionen där Gud möter oss även här och nu. Här påminns vi om det stora i att vi är en del av Guds skapelse. Det finns två olika steg i dansen, två olika energier, plus och minus, vardagslunk och glädjeskutt, som skapar ett spänningsfält där vi gestaltar att allt blir till. 

Andra dansen: FörundransDans

Här visar vi på olika sätt förundrans roll i att vara människa. I cirkelns gemenskap bildar vi en stjärna, för vi är ju skapade av samma material som stjärnorna. Vi sträcker oss också upp mot rymden och hämtar kraft och ljus som vi sedan låter sjunka in i våra kroppar, sinnen och själar. Sedan bär vi det med oss på livets vandring i med och motgång förundrade över att vi är skapade till Guds avbilder med oanade djup.

Tredje dansen: ÖverlåtelseBossa

Hur vi än vrider och vänder på det hela så verkar vi har en benägenhet att krångla till det för oss. Livet pågår i vår omedelbara närhet när vi sysslar med något annat. I överlåtelsen kastar vi bort sånt som är i vägen och tar emot det som gör oss närvarande. Och vi närmar oss här Gud i tillit.

Fjärde dansen: GlädjeGloria

Glädjedansen visar med sitt accelererande tempo den kraft och styrka vi tillsammans med Gud, varandra och allt skapat i tro kan både gestalta och ta emot.

Femte dansen: Sanctus Swing

Här fortsätter vi med vår variant av Livsvägen. Tillsammans med varandra och med Gud och allt skapat gestaltar vi den livsväg som är vår.

Sjätte dansen: Heliga Skapelsens Lovsångsdans

En stilla dans med vinrankesteg och snurrar där vi med hela vår varelse tar in att vi är rörelser i den Stora Rörelsen, ord i den Stora Berättelsen, med lovsångs- och ödmjukhetsbugningar.

Sjunde dansen: Stilla Tillitsdans

Här förbereder vi oss på att ta emot brödet och vinet. Dansen slutar med att vi står med öppna händer beredda för mötet.

Åttonde dansen: SambaTack

Här är en avspänd, vilsam och mjuk tacksamhetsdans där allt kan landa till inspiration.

Nionde dansen: Tidernas Skapelsegånglåt, igen

Det är samma dans som första dansen, med samma steg visar vi att både den Stora Berättelsen och Dansernas Dans fortsätter i och genom också våra liv. Tillsammans med Gud, varandra och allt skapat för vi den vidare. Om det är möjligt är det fint att dansa ut ur kyrkan, eller andra rum, under denna dans.