Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen är stiftets beredande, verkställande och förvaltande organ. Stiftsstyrelsen ska leda och samordna stiftets förvaltning och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på stiftets ekonomiska förutsättningar.

Sammanträdesdagar för stiftsstyrelsen 2024

 • 12 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 10 juni
 • 16 september
 • 14 oktober – besök i församling
 • 9 december
Stiftsstyrelsens arbetsutskott (AU)
 • 16 januari – Stiftsstyrelsens AU möter kyrkorådens presidier
 • 29 januari
 • 4 mars
 • 8 april
 • 28 maj
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 26 november

Stiftsstyrelsen består av 12 ledamöter med lika många ersättare, varav biskopen är självskriven ledamot. Domprosten är biskopens ersättare. I stiftsstyrelsen är biskopen ordförande.

Ordförande: Biskop Sören Dalevi

 • Inga-Lill Röhr (S), förste vice ordförande
 • Stig Axelsson (POSK) andra vice ordförande

Ledamöter

 • Sören Dalevi, biskop
 • Inga-Lill Röhr (S)
 • Stig Axelsson (POSK) 
 • Johnny Boström (S)
 • Pernilla Edman (S)
 • Jan Bohlin (S)
 • Benny Ahremark Persson (C)
 • Peter Ljungdahl (C)
 • Jan Wahlberg (BA)
 • Kim Sanfridsson (POSK)
 • Lina Ahl (ViSK)
 • Anders Skogberg (SD)

Ersättare 

 • Dan Fredriksson, ordförandens personliga ersättare
 • Siv Björck Kjellgren (S)
 • Nils-Gunnar Andersson (S)
 • Marina Bialesta Vilhelm (S)
 • Andreas Widekärr (ÖKA)
 • Cecilia Rogne (C)
 • Britta Olsson Sillén (C)
 • Margareta Nisser Larsson (BA)
 • Eva Hallström (MPSKDG)
 • Jan-Åke Jansson (KR)
 • Rune Wallmyr (FiSK)
 • Asko Leppänen (SD)

Stiftstyrelsens uppdrag

Styrelsen skall leda och samordna stiftets verksamhet och förvaltning samt främja församlingslivets utveckling på många olika sätt. Stiftsstyrelsen beslutar också i frågor som rör indelning av församlingar, pastorat och kontrakt samt hur stor prästorganisationen skall vara i varje pastorat.

Stiftsstyrelsen har ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden. Arbetsutskottet får fatta beslut i ärenden på delegation av stiftsstyrelsen.

Beslut från stiftsstyrelsen

Beslut i stiftsstyrelsen 10 juni

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 10 juni 2024.

Beslut i stiftsstyrelsen 22 april

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 22 april 2024.

Beslut i stiftsstyrelsen 18 mars

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 18 mars 2024.

Beslut i stiftsstyrelsen 12 februari

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 12 februari 2024.

Stiftsstyrelsens sammanträde 23 oktober

Publicerad:

Sammanfattning av beslut vid stiftsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2023.