Kyrkans klassiker

Upptäck kyrkans tro och liv under ett kalenderår. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra, en klassiker för själen. När du klarat klassikern välkomnas du till biskopsgården på blåbärssoppa.

En annorlunda klassiker

Många brinnande ljus. Någon tänder ett ljus med hjälp av ett annat.

Kyrkans lilla klassiker

För dig som är nyfiken på kristen tradition och vill veta mer. Klassikern är uppbyggd på fyra teman; bön, bibelläsning, gudstjänst och omtanke. Det här är ett sätt för dig att lära dig mer och testa på delar av den kristna traditionen. Noteringar och markeringar görs i foldern allteftersom tiden går.

Någon har tänt ljus och läser bibeln.

Kyrkans klassiker

För dig som är van att be, läsa bibeln och fira gudstjänst. Alla delar finns beskrivna i en folder med enkel instruktion. Noteringar och markeringar görs i foldern allteftersom tiden går.

Om Kyrkans klassiker

Bakom Kyrkans klassiker står Kyrkans tidning. Mer information om klassikern finns på tidningens webbplats.

När du klarat klassikern

Som bevis på genomförd klassiker får du ett diplom och en bok skickat via posten.

När du gjort klart klassikern och fyllt i foldern skickar du in den till Karlstads stift. Du får sedan en inbjudan till firandet på biskopsgården.

Ifylld folder skickas till:

Karlstads stift
Att: Kyrkans klassiker
Box 186, 65105 Karlstad

Eller via e-post: karlstadsstift@svenskakyrkan.se