En svenskkyrklig klassiker

Var med att under ett kalenderår upptäcka delar av kyrkans tro och liv. Det handlar om att be, läsa bibeln, fira gudstjänst och träna sin omtanke om andra.

Tanken är att alla ska kunna genomföra en klassiker i sin församling med hjälp av en bibel och en psalmbok. 

Teman i En svenskkyrklig klassiker är:

BÖN - Bön är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll under två månader. 

BIBELLÄSNING - Läs ett urval av bibelns klassiska texter. 

GUDSTJÄNST - Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är särskilda gudstjänster under kyrkoåret. 

OMTANKE - Gör det till en vana att då och då - antingen hemma eller i kyrkans ljusbärare - tända ett ljus för någon som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för varandra. 

Bakom En svenskkyrklig klassiker står Kyrkans tidning. En kyrklig klassiker är ett strukturerat sätt att pröva på bön, bibelläsning, gudstjänst med mera under en period och vägledd av en folder för noteringar. 

Foldern finns att ladd ner här!

En enkel instruktion medföljer och noteringar och markeringar görs i foldern allteftersom tiden går. 

Efter att foldern fyllts i skickas den in till Karlstads stift och då erhålls ett intyg. En svenskkyrklig klassiker riktar sig till den som är van att be, läsa bibeln och fira gudstjänst och till den som inte är van. 

– Det här är en rolig idé, ett konkret och pedagogiskt sätt att uppmuntra såväl nyfikna som mer kyrkovana personer att utifrån, enkla, tydliga mål stärka trons vardagsrutiner. Jag tror att det är ett bra sätt att ge människor möjlighet till ökad kunskap om kyrkans tro och liv men också att hjälpa den som vill få nya vanor som kan förändra livet, säger biskop Sören om En svenskkyrklig klassiker. 

Tanken är att det tar ungefär ett år att genomföra En svenskkyrklig klassiker.

Läs mer om En svenskkyrklig klassiker på Kyrkans tidnings webb.