Foto: Nadine Minner

Den Stora Berättelsen – Uppbjudna Till Dansernas Dans!

En dansmässa i Heliga danser-tradition! Mässan tar upp en tråd i Bibeln som betonar skapelsen och vishetstraditionen och Jesus som en framkomlig väg för en bättre värld. Många av danserna är sprungna ur en glädje över att tillsammans kunna bygga ett bättre liv, fast det är krångligt att vara människa och trots att vi ställer till det väldigt mycket.

De inledande orden i mässans namn ”Den Stora Berättelsen” syftar såklart på Bibeln. Texterna som läses upp under mässan är hämtade därifrån och ibland poetiskt tolkade.

Den instrumentala musiken klingar i såväl bossa nova-takt och swing som mer stilla och meditativa tongångar. När vi tillsammans dansar genom gudstjänsten ser vi hur Guds berättelse fortsätter i och genom våra liv, naturens liv och kosmos liv här och nu.

Se hur dansmässan kan se ut på Glimt.tv

Instruktioner och material

Danser och instruktionsfilmer

Här finns alla danser på film, samt instruktionsfilmer till respektive dans.

Noter och musik

Här hittar du både noter och inspelad musik till dansmässan Den Stora Berättelsen. Välj det som passar just dig bäst. Musiken finns även i Musikbanken.

Om dansmässan

Dansmässan kom till i ett samarbete med Karlstads stift, dansgemenskapen i Karlstads pastorat, samt musiker och tonsättare. Skapandet tog sin början som förberedelse inför den nationella lärandekonferensen som hölls av Svenska kyrkan i november 2019 i Karlstad.

Danserna

Danserna växte ur den levande dansgemenskap som är knuten till Karlstads domkyrka. Cecilia Hardestam, diakon i Karlstads pastorat och Hans Kvarnström, präst i Karlstads pastorat tog emot impulserna och lät danserna hitta sin slutliga form.

Många av danserna är sprungna ur en glädje över att tillsammans kunna bygga ett bättre liv, fast det är krångligt att vara människa och trots att vi ställer till det väldigt mycket. Det är hoppfullhet dansmässan vill förmedla, en hoppfullhet som inte räds för det komplexa i att vara människa.

Musiken

För den instrumentala musiken står lokalt förankrade musiker. I val av musiker var det viktigt att både arbeta inom och utanför kyrkan. De båda kompositörerna är Anders Göranzon, stiftsmusiker, och Pär Jorsäter, frilansande musiker som ofta arbetar nära Wermland Opera.

I den här dansmässan är musiken genremässigt breddad med stilar såsom bossanova, swing och samba varvat med stillsamma, meditativa tongångar. Musiken består av 9 satser och är fri för alla som önskar använda den att dansa till.

Relaterat

Dansa tro

Ett nätverk för dig som är intresserad av heliga danser, eller cirkeldans, som kroppsburen andakt. Förhoppningen är att bidra till att stötta och uppmuntra gemensam dans ute i våra kyrkor och församlingshem.

Kvinnor och män står i en ring med händerna lyfta.

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.