Foto: Malin-Victoria Sundh

Mer tid för samtal när biblar delats ut i pandemitider

I Karlstads stift erbjöds alla skolor med årskurs två en klassuppsättning av Barnens bästa bibel i somras. Här berättar pedagoger runt om i stiftet hur mottagandet blivit.

Tre nedslag i tre församlingar i Karlstads stift ger en tydlig bild av att pandemin gett möjligheter att tänka nytt. Bibelutdelningarna har gett möjligheter till samtal som gjort det lättare att ta fortsatt kontakt med barn och föräldrar. Läs om vad pedagogerna gjort i Arvika, Degerfors-Lungsund och Dals-Ed.